Saltar al contingut principal

PIB. Per sectors. Variació en volum

Producte interior brut. 2016-2020 Per sectors. Variació en volum
2016 2017 2018 2019 2020
PIB 3,5 3,3 2,8 1,9 -11,5
Valor afegit brut 3,3 3,4 2,9 2,1 -11,3
Agricultura 2,8 -6,0 -1,9 -3,0 -2,6
Indústria 3,2 4,3 1,6 0,2 -9,0
Ind. manufacturera 2,8 5,9 2,5 -0,2 -9,9
Construcció 6,8 3,3 3,0 1,6 -15,4
Serveis 3,0 3,2 3,3 2,7 -11,7
Comerç, transport i hostaleria 3,9 3,3 2,6 2,4 -25,2
Act. immobiliàries, professionals i altres 3,1 3,7 4,5 3,2 -8,5
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 1,6 2,2 1,9 2,2 3,0
Impostos nets sobre productes 6,1 2,8 2,1 -0,1 -13,2
Unitats: Tant per cent (Revisió estadística 2019).
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya.