Saltar al contingut principal

PIB. Per sectors. Variació en volum

Producte interior brut. 2013-2017 Per sectors. Variació en volum
2013 2014 2015 2016 2017
PIB -1,0 1,6 3,9 3,5 3,3
Valor afegit brut -1,0 1,6 3,3 3,3 3,4
Agricultura 6,8 0,9 -3,5 2,8 -6,0
Indústria -1,4 2,7 5,9 3,2 4,3
Ind. manufacturera -0,6 3,8 5,0 2,8 5,9
Construcció -10,9 -1,4 4,2 6,8 3,3
Serveis -0,2 1,5 2,6 3,0 3,2
Comerç, transport i hostaleria -0,3 -0,5 2,6 3,9 3,3
Act. immobiliàries, professionals i altres -0,2 3,1 2,3 3,1 3,7
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials -0,1 1,7 3,3 1,6 2,2
Impostos nets sobre productes -1,5 1,7 10,9 6,1 2,8
Unitats: Tant per cent (Revisió estadística 2019).
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya.
2013 (T) 2014 (T) 2015 (T) 2016 (T) 2017 (T) -1 1.6 3.9 3.5 3.3 -1 1.6 3.3 3.3 3.4 6.8 0.9 -3.5 2.8 -6 -1.4 2.7 5.9 3.2 4.3 -0.6 3.8 5 2.8 5.9 -10.9 -1.4 4.2 6.8 3.3 -0.2 1.5 2.6 3 3.2 -0.3 -0.5 2.6 3.9 3.3 -0.2 3.1 2.2999999999999998 3.1 3.7 -0.1 1.7 3.3 1.6 2.2000000000000002 -1.5 1.7 10.9 6.1 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/355/2017