Skip to main content

GVA at basic prices. By branches of activity. At current prices

Gross value added at basic prices. 2015-2019 By branches of activity. At current prices
2015 2016 2017 2018 2019
Gross value added 196,543 204,386 214,102 221,141 229,624
Agriculture, livestock, forestry and fishing 1,850 1,944 2,094 2,062 2,133
Indústria i activitats de sanejament 39,350 40,640 42,798 43,604 44,333
Manufacturing industry 32,525 34,085 36,186 37,117 37,351
Indústries extractives 287 201 194 .. ..
Food, beverages and tobacco industry 5380 5385 5466 .. ..
Textiles, dressmaking, leatherwork and footwear industry 2288 2389 2361 .. ..
Wood and paper industry 1520 1609 1732 .. ..
Arts gràfiques i suports enregistrats 745 719 679 .. ..
Chemical ind. and petroleum ref. 4253 4584 4741 .. ..
Fabricació productes farmacèutics 3246 3484 4279 .. ..
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 1607 1613 1629 .. ..
Indústries altres productes minerals no metàl·lics 918 979 997 .. ..
Metallurgy 621 635 679 .. ..
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària 2680 2982 3259 .. ..
Fabricació productes informàtics i electrònics 560 618 651 .. ..
Fabricació materials i equips elèctrics 905 908 1002 .. ..
Fabricació maquinària i equips ncaa 1833 1836 1975 .. ..
Fabricació material de transport 3746 4127 4498 .. ..
Furniture and various manufacturing industries 1140 1058 1053 .. ..
Reparació i instal·lació maquinària i equips 1081 1160 1185 .. ..
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 3596 3205 3325 .. ..
Captació, potabilització i distribució d'aigua 813 867 882 .. ..
Sanejament, gestió residus i descontaminació 2129 2282 2212 .. ..
Construction 9,379 10,132 10,766 11,443 12,208
Services 145,963 151,669 158,444 164,032 170,950
Act. immobiliàries, professionals i altres 65,529 67,804 70,969 73,843 76,857
Comerç, transport i hostaleria 49,352 51,833 54,476 56,077 57,724
Information and communications 6,887 7,454 8,229 8,716 8,711
Activitats financeres i d'assegurances 6,941 6,856 6,955 7,309 7,692
Property activities 24,074 24,467 25,136 25,720 26,791
Professional, scientific and administrative act. 18,821 19,743 21,018 22,317 23,855
Public administration, education, health and social services 31,082 32,032 32,999 34,113 36,369
Arts, entertainment and other services 8,806 9,285 9,632 9,780 9,809
Units: Millions of euros (2019 Benchmark revision).
Source: Idescat. Annual economic accounts in Catalonia.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/aec/362/en