Skip to main content

GVA at basic prices. By branches of activity. At current prices

Gross value added at basic prices. 2016-2020 By branches of activity. At current prices
2016 2017 2018 2019 2020
Gross value added 204,386 212,921 221,305 229,347 206,959
Agriculture, livestock, forestry and fishing 1,944 2,095 2,058 2,198 2,307
Indústria i activitats de sanejament 40,640 42,059 43,270 44,267 41,031
Manufacturing industry 34,085 35,381 36,618 37,272 33,981
Indústries extractives 201 196 216 : :
Food, beverages and tobacco industry 5385 5604 5656 : :
Textiles, dressmaking, leatherwork and footwear industry 2389 2361 2388 : :
Wood and paper industry 1609 1732 1719 : :
Arts gràfiques i suports enregistrats 719 679 786 : :
Chemical ind. and petroleum ref. 4584 4741 4455 : :
Fabricació productes farmacèutics 3484 3338 3503 : :
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 1613 1629 1743 : :
Indústries altres productes minerals no metàl·lics 979 997 1151 : :
Metallurgy 635 679 728 : :
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària 2982 3259 3687 : :
Fabricació productes informàtics i electrònics 618 651 699 : :
Fabricació materials i equips elèctrics 908 1002 1092 : :
Fabricació maquinària i equips ncaa 1836 1975 2142 : :
Fabricació material de transport 4127 4498 4450 : :
Furniture and various manufacturing industries 1058 1053 1092 : :
Reparació i instal·lació maquinària i equips 1160 1185 1327 : :
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 3205 3388 3406 : :
Captació, potabilització i distribució d'aigua 867 882 829 : :
Sanejament, gestió residus i descontaminació 2282 2211 2201 : :
Construction 10,132 10,766 11,457 12,141 10,581
Services 151,669 158,000 164,519 170,742 153,039
Act. immobiliàries, professionals i altres 67,804 70,800 74,511 77,323 71,661
Comerç, transport i hostaleria 51,833 54,342 56,017 57,638 43,354
Information and communications 7,454 8,229 8,542 8,724 8,340
Activitats financeres i d'assegurances 6,856 6,929 7,585 7,397 7,947
Property activities 24,467 25,089 26,463 27,565 26,796
Professional, scientific and administrative act. 19,743 20,942 22,158 23,379 20,719
Public administration, education, health and social services 32,032 32,858 33,991 35,782 38,025
Arts, entertainment and other services 9,285 9,611 9,764 10,258 7,858
Units: Millions of euros (2019 Benchmark revision).
Source: Idescat. Annual economic accounts in Catalonia.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/aec/362/en