Saltar al contingut principal

RFDB. A preus corrents

Renda familiar disponible bruta (RFDB). 2014-2018 A preus corrents
2014 2015 2016 2017 2018 (p)
Recursos
Saldo de rendes primàries brutes 131.513 137.258 141.770 147.337 152.712
Excedent brut d'explotació 34.654 35.758 37.023 38.236 39.111
Remuneració d'assalariats 89.974 94.026 96.571 100.506 104.835
Rendes netes de la propietat 6.885 7.474 8.176 8.594 8.766
Prestacions socials 33.272 32.614 33.059 33.285 34.842
Altres transferències corrents 6.863 7.462 7.645 8.738 9.554
Usos
Impostos sobre renda i patrimoni 17.664 17.708 18.266 19.669 21.217
Cotitzacions socials netes 26.755 26.845 27.697 29.061 30.396
Altres transferències corrents 8.319 8.982 9.596 10.804 11.816
Total 118.908 123.798 126.914 129.827 133.679
Unitats: Milions d'euros (Revisió estadística 2019).
Font: INE.
Nota: Les dades d'aquest compte són coherents amb les estimacions del compte de renda del sector llars elaborades en el marc de la Comptabilitat Regional d'Espanya de l'INE, Revisió estadística 2019.
(p) Dades provisionals.