Saltar al contingut principal

RFDB. Taxa de variació. A preus corrents

Renda familiar disponible bruta (RFDB). 2014-2018 Taxa de variació. A preus corrents
2014 2015 2016 2017 2018 (p)
Recursos
Saldo de rendes primàries brutes 1,3 4,4 3,3 3,9 3,6
Excedent brut d'explotació -0,3 3,2 3,5 3,3 2,3
Remuneració d'assalariats 1,3 4,5 2,7 4,1 4,3
Rendes netes de la propietat 9,1 8,6 9,4 5,1 2,0
Prestacions socials -0,5 -2,0 1,4 0,7 4,7
Altres transferències corrents 2,1 8,7 2,5 14,3 9,3
Usos
Impostos sobre renda i patrimoni 2,2 0,2 3,2 7,7 7,9
Cotitzacions socials netes 1,2 0,3 3,2 4,9 4,6
Altres transferències corrents -0,1 8,0 6,8 12,6 9,4
Total 0,8 4,1 2,5 2,3 3,0
Unitats: Tant per cent (Revisió estadística 2019).
Font: INE.
Nota: Les dades d'aquest compte són coherents amb les estimacions del compte de renda del sector llars elaborades en el marc de la Comptabilitat Regional d'Espanya de l'INE, Revisió estadística 2019.
(p) Dades provisionals.