Saltar al contingut principal

Inversió estrangera. Per branques d'activitat

Inversió estrangera. 2015-2019 Per branques d'activitat (CCAE-2009)
2015 2016 2017 2018 2019
Total 5.493,3 8.274,6 3.429,8 3.233,2 3.221,5
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 8,3 35,6 0,2 20,7 10,6
Indústries extractives 1,6 0,2 0,0 0,1 0,1
Indústries manufactureres 1.409,3 776,8 1.169,3 1.138,7 1.178,6
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 496,2 3.829,4 28,3 2,7 2,7
Aigua, sanejament i gestió de residus 2,6 3,0 14,8 0,0 131,4
Construcció 715,0 1.589,1 175,2 253,2 208,7
Comerç a l'engròs i al detall 1.427,6 602,7 474,3 370,3 554,7
Transport i emmagatzematge 239,7 33,8 73,2 32,9 61,1
Hostaleria 192,3 143,5 203,3 57,6 43,5
Informació i comunicacions 215,4 262,2 177,1 465,3 156,9
Activitats financeres i d'assegurances 85,0 210,1 40,3 12,3 128,0
Activitats immobiliàries 415,9 406,7 643,1 448,2 422,4
Activitats professionals, científiques i tècniques 61,0 135,6 99,0 281,9 172,8
Activitats administratives i serveis auxiliars 16,4 17,3 15,6 27,6 65,7
Educació 5,6 9,7 10,3 0,1 4,0
Activitats sanitàries i de serveis socials 114,1 100,7 33,3 5,1 0,2
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 86,9 98,4 108,9 40,6 79,2
Altres serveis 0,5 19,8 163,5 75,7 1,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivat.
Nota: Inversió bruta efectiva. Les dades són sempre provisionals.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/371