Saltar al contingut principal

Inversió estrangera. Per branques d'activitat

Inversió estrangera. 2016-2020 Per branques d'activitat (CCAE-2009)
2016 2017 2018 2019 2020
Total 8.271,7 3.431,1 4.326,4 3.838,7 2.965,0
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 39,6 0,2 20,7 10,6 41,9
Indústries extractives 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0
Indústries manufactureres 776,8 1.169,3 2.273,6 1.185,6 872,6
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 3.829,4 28,3 2,7 2,7 3,4
Aigua, sanejament i gestió de residus 741,8 14,8 0,0 658,5 0,3
Construcció 843,5 175,2 253,2 224,6 62,8
Comerç a l'engròs i al detall 602,7 480,0 370,3 544,4 686,7
Transport i emmagatzematge 33,8 73,2 40,9 61,1 34,7
Hostaleria 143,5 203,3 57,6 43,5 42,4
Informació i comunicacions 262,2 177,1 465,3 157,9 550,3
Activitats financeres i d'assegurances 210,1 40,4 12,4 128,2 313,5
Activitats immobiliàries 406,7 643,7 448,2 480,4 183,6
Activitats professionals, científiques i tècniques 135,6 94,1 231,7 191,0 85,1
Activitats administratives i serveis auxiliars 17,3 15,6 28,0 65,7 74,0
Educació 9,7 10,3 0,1 4,0 7,0
Activitats sanitàries i de serveis socials 100,7 33,3 5,1 0,2 0,1
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 98,4 108,9 40,6 79,2 4,6
Altres serveis 19,8 163,5 75,7 1,1 1,9
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivat.
Nota: Inversió bruta efectiva. Les dades són sempre provisionals.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/371