Saltar al contingut principal

Inversió estrangera. Per branques d'activitat

Inversió estrangera. 2014-2018 Per branques d'activitat (CCAE-2009)
2014 2015 2016 2017 2018
Total 3.064,2 5.488,8 8.273,4 3.382,7 2.985,6
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 7,9 8,3 35,6 0,2 20,7
Indústries extractives 200,2 1,6 0,2 0,0 0,1
Indústries manufactureres 233,4 1.410,2 776,8 1.160,7 1.184,5
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 0,3 496,2 3.829,4 9,0 2,7
Aigua, sanejament i gestió de residus 419,4 2,6 3,0 14,8 0,0
Construcció 644,0 715,0 1.589,0 184,2 213,9
Comerç a l'engròs i al detall 609,6 950,5 602,3 474,2 346,3
Transport i emmagatzematge 70,3 239,7 33,8 73,2 32,9
Hostaleria 87,6 192,3 143,5 194,2 57,3
Informació i comunicacions 173,5 216,2 262,2 177,1 458,7
Activitats financeres i d'assegurances 46,7 562,0 212,9 35,1 32,9
Activitats immobiliàries 154,1 409,6 395,4 638,3 291,5
Activitats professionals, científiques i tècniques 96,3 61,0 135,6 90,2 197,8
Activitats administratives i serveis auxiliars 14,8 16,4 25,3 15,6 29,3
Educació 1,7 5,6 9,7 10,3 0,1
Activitats sanitàries i de serveis socials 50,6 114,1 100,7 33,3 5,1
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 2,3 86,9 98,4 108,9 36,0
Altres serveis 251,5 0,5 19,8 163,5 75,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivat.
Nota: Inversió bruta efectiva. Les dades són sempre provisionals.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/371