Saltar al contingut principal

Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat

Inversió a l'estranger. 2015-2019 Per branques d'activitat (CCAE-2009)
2015 2016 2017 2018 2019
Total 1.208,4 2.201,8 2.550,0 5.368,2 995,1
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 0,0 4,6 145,4 3.035,9 57,2
Indústries extractives 4,6 0,0 0,7 0,0 0,0
Indústries manufactureres 364,9 354,5 214,6 176,5 385,1
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 27,5 4,4 85,0 20,6 28,3
Aigua, sanejament i gestió de residus 105,7 19,0 0,1 0,0 0,0
Construcció 125,4 34,9 9,6 11,8 33,8
Comerç a l'engròs i al detall 222,5 850,2 649,8 1.851,2 311,8
Transport i emmagatzematge 24,4 587,3 1.095,1 134,1 4,9
Hostaleria 4,8 28,3 149,6 41,9 86,1
Informació i comunicacions 28,0 73,1 5,4 7,3 0,8
Activitats financeres i d'assegurances 96,9 12,1 28,8 15,2 36,3
Activitats immobiliàries 105,8 162,2 100,5 19,2 15,1
Activitats professionals, científiques i tècniques 35,1 22,3 13,6 13,5 10,3
Activitats administratives i serveis auxiliars 4,0 4,9 2,1 18,8 2,8
Educació 0,0 6,0 12,7 0,0 0,0
Activitats sanitàries i de serveis socials 0,0 23,2 21,3 0,0 0,1
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 58,6 14,8 14,4 22,1 22,5
Altres serveis 0,0 0,1 1,3 0,0 0,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivat.
Nota: Inversions directes originades a Catalunya. Dades provisionals.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/373