Saltar al contingut principal

Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat

Inversió a l'estranger. 2013-2017 Per branques d'activitat (CCAE-2009)
2013 2014 2015 2016 2017
Total 2.053,5 2.792,9 1.241,1 2.221,8 2.554,6
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 27,2 18,4 0,0 4,6 145,4
Indústries extractives 0,0 1,7 4,6 0,0 0,7
Indústries manufactureres 1.017,4 500,2 386,3 343,1 231,0
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 0,1 0,2 27,5 4,4 85,0
Aigua, sanejament i gestió de residus 7,4 1.445,7 105,7 19,0 0,1
Construcció 237,2 23,7 125,4 18,2 6,3
Comerç a l'engròs i al detall 270,7 562,5 235,4 967,3 651,0
Transport i emmagatzematge 88,4 84,3 20,4 524,8 1.095,1
Hostaleria 1,4 15,5 7,8 28,3 149,7
Informació i comunicacions 92,0 21,9 28,3 65,6 10,3
Activitats financeres i d'assegurances 130,4 28,6 94,1 12,1 13,7
Activitats immobiliàries 111,2 56,0 103,3 162,7 100,5
Activitats professionals, científiques i tècniques 42,2 11,5 39,6 22,7 13,6
Activitats administratives i serveis auxiliars 5,8 2,1 4,0 5,0 2,1
Educació 0,0 0,0 0,0 6,0 13,2
Activitats sanitàries i de serveis socials 3,8 1,7 0,0 23,2 21,3
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 18,1 18,8 58,6 14,8 14,4
Altres serveis 0,1 0,1 0,0 0,1 1,3
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Nota: Inversions directes originades a Catalunya. Dades provisionals.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/373/2017