Saltar al contingut principal

Comerç amb l'estranger. Per branques d'activitat

Comerç amb l'estranger. 2014-2018 Per branques d'activitat (CCAE-09)
2014 2015 2016 2017 2018 (p)
Exportacions 60.313,7 63.906,3 65.161,0 69.669,2 71.649,2
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 1.442,5 1.710,5 1.661,7 1.525,5 1.530,2
Productes energètics; extracció i refinació petroli 1.607,2 1.507,2 1.316,1 2.834,4 2.245,4
Alimentació i begudes 6.926,4 7.459,5 8.001,0 8.478,4 8.349,6
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 5.522,0 5.688,4 5.472,5 5.800,3 5.855,1
Indústries químiques 14.700,8 15.358,3 15.516,8 16.682,7 17.197,9
Metal·lúrgia i productes metàl.lics 3.728,3 3.843,7 3.786,1 4.214,6 4.286,4
Maquinària i equips mecànics 3.819,3 4.026,6 4.230,3 4.345,2 4.450,9
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 843,4 1.022,5 1.034,9 1.065,2 950,0
Equips elèctrics i electrònics 3.698,5 3.920,9 4.123,3 4.579,7 4.806,7
Vehicles de motor i altres materials de transport 10.241,6 11.403,9 12.124,1 11.614,3 12.616,4
Resta branques d'activitat 7.036,9 7.433,5 7.422,7 7.878,0 8.318,2
No classificats 746,7 531,3 471,3 650,9 1.042,4
Importacions 72.908,7 76.988,2 78.158,9 85.167,8 90.764,8
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 3.715,4 3.935,0 3.731,2 3.840,2 3.677,4
Productes energètics; extracció i refinació petroli 8.663,1 6.272,8 4.850,7 6.830,9 8.562,5
Alimentació i begudes 5.369,3 5.695,0 5.921,4 6.258,4 6.238,4
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 7.288,3 8.325,5 8.594,0 8.966,2 8.865,7
Indústries químiques 15.221,5 15.317,0 15.208,4 16.374,8 18.208,3
Metal·lúrgia i productes metàl.lics 3.944,0 4.257,2 4.064,3 4.787,6 5.070,5
Maquinària i equips mecànics 3.832,8 4.503,8 4.926,9 5.055,8 5.363,8
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 2.291,6 2.600,8 2.576,8 2.568,3 2.469,9
Equips elèctrics i electrònics 4.964,3 5.404,7 6.030,2 6.686,8 6.594,8
Vehicles de motor i altres materials de transport 9.568,4 11.866,2 13.322,0 14.163,4 15.581,8
Resta branques d'activitat 8.040,4 8.772,0 8.862,4 9.588,0 10.076,7
No classificats 9,6 38,2 70,6 47,5 54,9
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comerç amb l'estranger.
(p) Dades provisionals.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/375