Saltar al contingut principal

Comerç amb l'estranger. Per branques d'activitat

Comerç amb l'estranger. 2015-2019 Per branques d'activitat (CCAE-09)
2015 2016 2017 2018 2019
Exportacions 63.906,3 65.161,0 69.669,2 71.226,3 73.938,0
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 1.710,5 1.661,7 1.525,5 1.533,7 1.602,2
Productes energètics; extracció i refinació petroli 1.507,2 1.316,1 2.834,4 2.259,5 3.088,6
Alimentació i begudes 7.459,5 8.001,0 8.478,4 8.347,6 9.158,7
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 5.688,4 5.472,5 5.800,3 5.874,1 6.316,7
Indústries químiques 15.358,3 15.516,8 16.682,7 17.202,1 18.285,8
Metal·lúrgia i productes metàl.lics 3.843,7 3.786,1 4.214,6 4.294,6 4.225,3
Maquinària i equips mecànics 4.026,6 4.230,3 4.345,2 4.449,1 4.515,3
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 1.022,5 1.034,9 1.065,2 958,0 965,3
Equips elèctrics i electrònics 3.920,9 4.123,3 4.579,7 4.843,4 4.741,0
Vehicles de motor i altres materials de transport 11.403,9 12.124,1 11.614,3 12.107,4 11.626,8
Resta branques d'activitat 7.433,5 7.422,7 7.878,0 8.299,8 8.348,9
No classificats 531,3 471,3 650,9 1.057,2 1.063,3
Importacions 76.988,2 78.158,9 85.167,8 90.898,9 92.643,1
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 3.935,0 3.731,2 3.840,2 3.678,9 3.628,9
Productes energètics; extracció i refinació petroli 6.272,8 4.850,7 6.830,9 8.579,1 8.871,0
Alimentació i begudes 5.695,0 5.921,4 6.258,4 6.237,3 6.539,7
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 8.325,5 8.594,0 8.966,2 8.896,9 9.176,8
Indústries químiques 15.317,0 15.208,4 16.374,8 18.188,3 19.399,3
Metal·lúrgia i productes metàl.lics 4.257,2 4.064,3 4.787,6 5.077,7 4.838,0
Maquinària i equips mecànics 4.503,8 4.926,9 5.055,8 5.381,5 5.506,5
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 2.600,8 2.576,8 2.568,3 2.481,4 2.370,5
Equips elèctrics i electrònics 5.404,7 6.030,2 6.686,8 6.691,7 6.665,5
Vehicles de motor i altres materials de transport 11.866,2 13.322,0 14.163,4 15.541,9 15.423,8
Resta branques d'activitat 8.772,0 8.862,4 9.588,0 10.086,3 10.142,7
No classificats 38,2 70,6 47,5 58,0 80,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comerç amb l'estranger.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/375/2019