Saltar al contingut principal

Comerç amb l'estranger. Per seccions TARIC

Comerç amb l'estranger. 2019 Per seccions TARIC
Exportacions Importacions Saldo Taxa de cobertura
Animals vius i productes del regne animal 4.232,8 2.113,1 2.119,7 200,3
Productes del regne vegetal 1.923,7 3.635,4 -1.711,6 52,9
Greixos, olis i derivats, ceres 758,8 614,4 144,4 123,5
Aliments, begudes, tabac i similars 3.810,2 3.870,0 -59,8 98,5
Productes minerals 3.599,3 9.099,9 -5.500,6 39,6
Productes de les indústries químiques o afins 14.847,1 16.538,1 -1.691,0 89,8
Plàstic, cautxú i manufactures 5.600,6 5.350,1 250,6 104,7
Pell, cuir, articles viatge, manufactures de tripes 799,1 830,2 -31,1 96,3
Fusta, carbó vegetal, suro i cistells 261,2 361,9 -100,7 72,2
Pastes fusta o cel·lulosa, paper, cartó i residus 1.845,9 1.447,9 398,0 127,5
Matèries tèxtils i les seves manufactures 5.338,7 7.721,5 -2.382,8 69,1
Calçat, barrets, paraigües i flors artificials 393,9 1.035,0 -641,1 38,1
Manufactures pedra, guix, vidre i ceràmica 725,4 801,5 -76,2 90,5
Perles i metalls preciosos, bijuteria i monedes 401,5 285,1 116,3 140,8
Metalls comuns i les seves manufactures 4.404,4 5.070,1 -665,7 86,9
Maquinària, material elèctric, aparells imatge i so 9.109,8 14.555,9 -5.446,1 62,6
Material de transport 11.099,2 13.359,3 -2.260,1 83,1
Fotografia, aparells de mesura, rellotgeria i música 1.173,7 2.758,1 -1.584,4 42,6
Armes i municions i accessoris 41,7 10,3 31,4 404,4
Mercaderies i productes diversos 2.470,2 3.090,4 -620,2 79,9
Objectes d'art, de col·lecció i d'antiguitat 37,4 14,5 22,9 258,4
No classificats en altres apartats 1.063,3 80,5 982,8 1.321,3
Total 73.938,0 92.643,1 -18.705,2 79,8
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comerç amb l'estranger.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/377/2019