Saltar al contingut principal

Índex de preus percebuts agraris (IPPA). Taxa de variació

Índex de preus percebuts agraris (IPPA). 2016-2020 Taxa de variació
2016 2017 2018 2019 2020
Productes agrícoles -4,0 2,4 8,5 -6,4 11,5
Productes ramaders -2,1 9,7 -6,4 9,2 -0,9
IPPA Catalunya -2,7 7,6 -2,2 4,3 2,6
IPPA Espanya -3,7 7,4 -0,6 -4,2 0,2
Unitats: Percentatge (índex base 2015=100).
Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.