Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions

Índex de preus industrials (IPRI). Mitjanes anuals. 2015-2019 Per seccions i divisions (CCAE-09)
2015 2016 2017 2018 2019
Indústries extractives 100,0 100,0 100,1 101,9 101,1
Indústries manufactureres 100,0 98,6 101,4 103,6 104,0
productes alimentaris 100,0 98,7 100,7 100,3 102,7
fabricació de begudes 100,0 100,6 102,6 106,0 105,6
indústries tèxtils 100,0 100,1 100,7 101,1 101,3
confecció peces vestir 100,0 100,4 100,7 101,1 101,4
fusta i del suro, ex. mobles; cistelleria i esparteria 100,0 101,2 101,7 103,4 106,1
indústries del paper 100,0 99,1 100,4 102,6 103,3
arts gràfiques i rep. suports enregistrats 100,0 103,3 104,9 108,5 110,3
indústries químiques 100,0 97,3 100,4 103,9 100,8
fabricació de productes farmacèutics 100,0 100,4 101,3 102,4 104,2
fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 100,0 99,7 100,1 100,9 101,4
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 100,0 99,8 100,8 101,9 103,9
metal·lúrgia; fab. de prod. bàsics ferro, acer i ferroaliatges 100,0 97,5 109,3 115,1 112,0
fabricació de productes metàl·lics, exc. maquinària i equips 100,0 100,0 103,0 103,7 104,5
fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 100,0 100,2 101,1 101,5 101,4
fabricació de materials i equips elèctrics 100,0 99,2 100,1 100,0 99,6
fabricació de maquinària i equips ncaa 100,0 100,8 101,2 102,3 103,6
fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 100,0 99,9 100,5 102,1 102,6
fabricació d'altres materials de transport 100,0 103,4 102,6 103,4 105,6
fabricació de mobles 100,0 100,8 102,0 102,8 104,1
indústries manufactureres diverses 100,0 97,1 96,6 98,0 100,0
reparació i instal·lació de maquinària i equips 100,0 100,6 101,0 101,3 101,6
Energia elèctrica i gas 100,0 85,7 96,3 102,0 102,3
Subministrament d'aigua (1) 100,0 100,5 100,4 101,5 101,4
IPRI Catalunya 100,0 96,4 100,5 103,3 103,6
IPRI Espanya 100,0 96,9 101,1 104,1 103,6
Unitats: Índex (base 2015=100).
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Índex de preus industrials de l'INE.
(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-2009.
(p) Dades provisionals.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/387