Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions

Índex de preus industrials (IPRI). Mitjanes anuals. 2002-2003 Per seccions i divisions (CCAE-09)
2002 2003
Unitats: Índex (base 2015=100).
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Índex de preus industrials de l'INE.
(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-2009.
(p) Dades provisionals.
Indústries extractives 76,2 83,0
Indústries manufactureres 78,0 78,8
productes alimentaris 73,0 73,7
fabricació de begudes 75,5 78,5
indústries tèxtils 87,7 88,1
confecció peces vestir 85,8 89,2
fusta i del suro, ex. mobles; cistelleria i esparteria 89,3 88,8
indústries del paper 90,8 90,0
arts gràfiques i rep. suports enregistrats 63,7 65,6
indústries químiques 72,9 72,9
fabricació de productes farmacèutics 92,4 93,9
fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 80,8 82,2
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 79,1 81,0
metal·lúrgia; fab. de prod. bàsics ferro, acer i ferroaliatges 63,1 63,0
fabricació de productes metàl·lics, exc. maquinària i equips 77,4 79,4
fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 126,2 124,6
fabricació de materials i equips elèctrics 62,0 62,9
fabricació de maquinària i equips ncaa 79,3 80,8
fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 90,4 90,4
fabricació d'altres materials de transport 85,6 86,8
fabricació de mobles 75,0 76,4
indústries manufactureres diverses 71,9 73,0
reparació i instal·lació de maquinària i equips : :
Energia elèctrica i gas 63,5 64,7
Subministrament d'aigua (1) : :
IPRI Catalunya 76,3 77,3
IPRI Espanya 72,4 73,5
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/387/2003