Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions. Taxa de variació

Índex de preus industrials (IPRI). Mitjanes anuals. 2014-2018 Per seccions i divisions (CCAE-09). Taxa de variació
2014 2015 2016 2017 2018
Indústries extractives -0,4 0,8 0,0 0,1 1,8
Indústries manufactureres -0,7 -1,6 -1,4 2,8 2,2
productes alimentaris -2,0 -0,8 -1,3 2,0 -0,4
fabricació de begudes 1,2 1,2 0,6 1,9 3,3
indústries tèxtils 0,2 -0,2 0,1 0,6 0,4
confecció peces vestir 0,8 0,2 0,4 0,3 0,5
fusta i del suro, ex. mobles; cistelleria i esparteria 1,2 -0,2 1,2 0,5 1,6
indústries del paper -0,5 -0,4 -0,9 1,3 2,2
arts gràfiques i rep. suports enregistrats -0,9 0,6 3,3 1,5 3,4
indústries químiques -0,8 -1,2 -2,7 3,1 3,5
fabricació de productes farmacèutics 1,3 0,5 0,4 0,9 1,1
fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 0,1 0,0 -0,3 0,4 0,8
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 0,9 0,6 -0,2 1,0 1,1
metal·lúrgia; fab. de prod. bàsics ferro, acer i ferroaliatges -4,1 -3,7 -2,5 12,1 5,3
fabricació de productes metàl·lics, exc. maquinària i equips 0,3 0,0 0,0 3,0 0,7
fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 0,4 -0,3 0,2 1,0 0,3
fabricació de materials i equips elèctrics 0,2 1,5 -0,8 1,0 -0,1
fabricació de maquinària i equips ncaa 1,8 0,1 0,8 0,4 1,0
fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs -0,3 0,2 -0,1 0,6 1,6
fabricació d'altres materials de transport 0,8 1,4 3,4 -0,7 0,8
fabricació de mobles 1,5 0,8 0,8 1,2 0,7
indústries manufactureres diverses 0,2 -0,9 -2,9 -0,5 1,4
reparació i instal·lació de maquinària i equips 0,6 -0,4 0,6 0,3 0,3
Energia elèctrica i gas -5,9 -8,4 -14,3 12,3 5,9
Subministrament d'aigua(1) 3,8 1,3 0,5 -0,1 1,1
IPRI Catalunya -1,6 -2,7 -3,6 4,3 2,7
IPRI Espanya -1,3 -2,1 -3,1 4,4 3,0
Unitats: Tant per cent (base 2015=100).
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Índex de preus industrials de l'INE.
(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-2009.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/388