Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions. Taxa de variació

Índex de preus industrials (IPRI). Mitjanes anuals. 2015-2019 Per seccions i divisions (CCAE-09). Taxa de variació
2015 2016 2017 2018 2019
Indústries extractives 0,8 0,0 0,1 1,8 -0,7
Indústries manufactureres -1,6 -1,4 2,8 2,2 0,3
productes alimentaris -0,8 -1,3 2,0 -0,4 2,4
fabricació de begudes 1,2 0,6 1,9 3,3 -0,4
indústries tèxtils -0,2 0,1 0,6 0,4 0,3
confecció peces vestir 0,2 0,4 0,3 0,5 0,3
fusta i del suro, ex. mobles; cistelleria i esparteria -0,2 1,2 0,5 1,6 2,7
indústries del paper -0,4 -0,9 1,3 2,2 0,6
arts gràfiques i rep. suports enregistrats 0,6 3,3 1,5 3,4 1,7
indústries químiques -1,2 -2,7 3,1 3,5 -3,0
fabricació de productes farmacèutics 0,5 0,4 0,9 1,1 1,8
fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 0,0 -0,3 0,4 0,8 0,5
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 0,6 -0,2 1,0 1,1 2,0
metal·lúrgia; fab. de prod. bàsics ferro, acer i ferroaliatges -3,7 -2,5 12,1 5,3 -2,7
fabricació de productes metàl·lics, exc. maquinària i equips 0,0 0,0 3,0 0,7 0,8
fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics -0,3 0,2 1,0 0,3 -0,1
fabricació de materials i equips elèctrics 1,5 -0,8 1,0 -0,1 -0,4
fabricació de maquinària i equips ncaa 0,1 0,8 0,4 1,0 1,3
fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 0,2 -0,1 0,6 1,6 0,5
fabricació d'altres materials de transport 1,4 3,4 -0,7 0,8 2,1
fabricació de mobles 0,8 0,8 1,2 0,7 1,3
indústries manufactureres diverses -0,9 -2,9 -0,5 1,4 2,0
reparació i instal·lació de maquinària i equips -0,4 0,6 0,3 0,3 0,3
Energia elèctrica i gas -8,4 -14,3 12,3 5,9 0,3
Subministrament d'aigua(1) 1,3 0,5 -0,1 1,1 -0,1
IPRI Catalunya -2,7 -3,6 4,3 2,7 0,3
IPRI Espanya -2,1 -3,1 4,4 3,0 -0,4
Unitats: Tant per cent (base 2015=100).
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Índex de preus industrials de l'INE.
(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-2009.
(p) Dades provisionals.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/388