Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions. Taxa de variació

Índex de preus industrials (IPRI). Mitjanes anuals. 2016-2020 Per seccions i divisions (CCAE-09). Taxa de variació
2016 2017 2018 2019 2020
Indústries extractives 0,0 0,1 1,8 -0,7 0,6
Indústries manufactureres -1,4 2,8 2,2 0,3 -1,0
productes alimentaris -1,3 2,0 -0,4 2,4 2,8
fabricació de begudes 0,6 1,9 3,3 -0,4 1,5
indústries tèxtils 0,1 0,6 0,4 0,3 0,3
confecció peces vestir 0,4 0,3 0,5 0,3 0,2
fusta i del suro, ex. mobles; cistelleria i esparteria 1,2 0,5 1,6 2,7 0,3
indústries del paper -0,9 1,3 2,2 0,6 -0,3
arts gràfiques i rep. suports enregistrats 3,3 1,5 3,4 1,7 1,0
indústries químiques -2,7 3,1 3,5 -3,0 -5,3
fabricació de productes farmacèutics 0,4 0,9 1,1 1,8 1,2
fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques -0,3 0,4 0,8 0,5 -0,1
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics -0,2 1,0 1,1 2,0 1,3
metal·lúrgia; fab. de prod. bàsics ferro, acer i ferroaliatges -2,5 12,1 5,3 -2,7 -2,9
fabricació de productes metàl·lics, exc. maquinària i equips 0,0 3,0 0,7 0,8 0,0
fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 0,2 1,0 0,3 -0,1 0,4
fabricació de materials i equips elèctrics -0,8 1,0 -0,1 -0,4 0,2
fabricació de maquinària i equips ncaa 0,8 0,4 1,0 1,3 0,2
fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs -0,1 0,6 1,6 0,5 0,7
fabricació d'altres materials de transport 3,4 -0,7 0,8 2,1 0,6
fabricació de mobles 0,8 1,2 0,7 1,3 0,7
indústries manufactureres diverses -2,9 -0,5 1,4 2,0 1,8
reparació i instal·lació de maquinària i equips 0,6 0,3 0,3 0,3 -0,3
Energia elèctrica i gas -14,3 12,3 5,9 0,3 -8,3
Subministrament d'aigua(1) 0,5 -0,1 1,1 -0,1 0,7
IPRI Catalunya -3,6 4,3 2,7 0,3 -2,0
IPRI Espanya -3,1 4,4 3,0 -0,4 -4,3
Unitats: Tant per cent (base 2015=100).
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Índex de preus industrials de l'INE.
(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-2009.