Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials. Metodologia

  Definició de conceptes

  Bé de consum durable
  Bé que satisfà directament una necessitat durant un llarg període de temps. S'inclouen dins d'aquest concepte els electrodomèstics, els aparells d'imatge i so, etc.
  Bé d'equipament
  Bé utilitzat en el procés productiu amb una vida útil superior a un any. Inclou terrenys, edificis, maquinària, utillatge, mobiliari i vehicles.
  Índex de preus de productes industrials (IPREPI)
  Indicador que inclou tots els grans sectors industrials menys l'energia, definits segons el Reglament CE núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees, que modifica el Reglament CE 586/2001 referent a la definició dels grans sectors industrials.
  Índex de preus industrials (IPRI)
  Indicador que mesura l'evolució dels preus dels productes industrials fabricats i venuts a l'interior del país (exclosos els energètics). Aquests preus són els de venda de sortida de fàbrica, sense comptar les despeses de transport ni de comercialització, ni tampoc l'IVA facturat pel productor al client.

  Aspectes metodològics

  Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres encadenats, amb ponderacions que s'actualitzen cada any a partir de l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial d'empreses i d'altres fonts.

  Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural, es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual que investiga tots els mesos uns 9.000 establiments. Els més de 1.500 productes industrials que formen la cistella de l'IPRI Base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (Producció Comunitària) relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial als països de la Unió Europea.

  D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener del 2018 els índexos es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). S'ofereixen les sèries enllaçades des del gener del 2002.

  El canvi de base afecta les branques investigades, la cistella de productes, les ponderacions i la mostra de les unitats informants, a més d'incorporar millores de tipus quantitatiu i metodològic.

  La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".