Saltar al contingut principal

Cost laboral per treballador i any. Per components

Cost laboral per treballador i any. 2015-2019 Per components
2015 2016 2017 2018 2019
Cost total brut
Sous i salaris 24.223,0 24.215,7 24.140,5 24.592,9 25.126,9
Cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social 7.450,1 7.461,5 7.511,5 7.661,1 7.967,1
Cotitzacions voluntàries 156,0 155,8 154,5 160,7 161,5
Prestacions socials directes 171,1 94,0 88,0 205,2 230,1
Indemnitzacions per acomiadament 251,6 234,6 189,8 202,6 224,9
Altres costos (1) 262,4 315,9 290,3 274,0 351,2
Catalunya 32.514,1 32.477,6 32.374,7 33.096,6 34.014,6
Espanya 30.857,3 30.708,3 30.744,8 31.085,8 31.834,6
Unitats: Euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta anual de cost laboral de l'INE.
(1) Inclou formació, transport, despeses socials i altres.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/394