Saltar al contingut principal

Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació

Salari brut anual i guany per hora. 2019 Per sexe i tipus d'ocupació
Homes Dones Catalunya Espanya
Salari brut anual mitjà 28.965,38 22.988,22 25.968,20 24.395,98
Directors i gerents 64.416,41 47.737,22 (1) 57.722,58 56.634,74
Professionals científics i intel·lectuals 39.748,50 33.145,58 35.782,56 35.203,50
Tècnics i professionals de suport 34.500,22 26.934,77 30.931,47 29.247,01
Empleats oficina, comptables i administratius 25.819,92 21.388,00 22.748,75 21.578,89
Treballadors restauració, personals i venedors 23.256,62 16.225,06 18.865,80 17.571,63
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres .. .. .. 21.232,11
Artesans, treballadors indústries i construcció 25.386,00 18.307,18 24.170,64 22.463,86
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 25.460,37 21.085,22 24.717,93 22.947,77
Ocupacions elementals 19.428,49 13.349,15 16.569,37 15.725,87
Guany mitjà per hora 17,99 15,63 16,86 15,85
Directors i gerents 38,80 28,51 (1) 34,65 34,10
Professionals científics i intel·lectuals 25,90 22,98 24,19 23,39
Tècnics i professionals de suport 21,10 17,32 19,36 18,27
Empleats oficina, comptables i administratius 15,88 13,74 14,41 13,77
Treballadors restauració, personals i venedors 15,55 11,34 12,97 12,01
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres .. .. .. 13,18
Artesans, treballadors indústries i construcció 14,95 11,50 14,39 13,37
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 15,76 13,33 15,36 14,09
Ocupacions elementals 11,72 10,33 11,15 10,97
Unitats: Euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta d'estructura salarial de l'INE.
(1) Dades poc significatives per al càlcul (mostra associada entre 100 i 500 unitats).
.. Dades no significatives per al càlcul (mostra associada inferior a les 100 unitats).