Renda mitjana neta anual de les llars M

Renda mitjana neta anual de les llars. 2017
Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Per llar 31.411 27.558 114,0
Per persona 12.712 11.074 114,8
Per unitat de consum 18.957 16.390 115,7
Unitats: Euros.
Font: Idescat. Enquesta de condicions de vida.
Nota: Ingressos nets anuals de les llars corresponents a l'any natural anterior al de l'enquesta.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/414