Saltar al contingut principal

Ús del temps. Activitats principals en un dia mitjà

Ús del temps. 2002-2003 Activitats principals en un dia mitjà (1)
Participació en l'activitat (%) Durada mitjana (2)
Catalunya Espanya Catalunya Espanya
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta d'ús del temps de l'INE.
(1) Percentatge de persones que realitzen l'activitat al llarg del dia i durada mitjana diària de l'activitat.
(2) En hores i minuts.
Cura personal 100,0 100,0 11:27 11:22
dormir 100,0 100,0 08:48 08:48
àpats 99,8 99,9 01:57 01:46
altres 96,0 97,7 00:43 00:50
Treball 37,6 34,1 07:54 07:47
Estudis 12,2 13,7 05:10 05:13
Llar i família 82,6 81,6 03:35 03:39
Treball voluntari 9,0 12,4 02:07 01:49
Vida social i diversió 58,6 66,8 02:04 02:14
Esports 38,4 40,3 02:06 01:58
Aficions i jocs 17,1 17,9 01:48 01:50
Mitjans de comunicació 85,1 86,4 02:32 02:38
Trajectes i no especificat 83,0 83,9 01:32 01:24