Satisfacció global amb la feina. Per sexe, grups d'edat i nivell d'estudis M

Satisfacció global amb la feina. 2010 Per sexe, grups d'edat i nivell d'estudis
Valoració mitjana(1) Satisfacció (%)
homes dones total baixa mitjana alta total
Font: Ministerio de Trabajo e Inmigración, Idescat i Departament d'Empresa i Ocupació. Enquesta de qualitat de vida en el treball.
(1) 0: mínima, 10: màxima
Grups d'edat
de 16 a 24 anys 7,67 7,64 7,66 1,9 46,7 51,4 100,0
de 25 a 44 anys 7,52 7,53 7,53 3,4 40,4 56,2 100,0
de 45 a 54 anys 7,52 7,50 7,51 3,6 38,3 58,1 100,0
de 55 anys i més 6,97 7,50 7,19 7,3 40,2 52,5 100,0
Total 7,45 7,53 7,49 3,9 40,3 55,8 100,0
Nivell d'estudis
sense estudis i primària 7,02 7,49 7,20 6,4 42,9 50,8 100,0
educació secundària 7,40 7,47 7,43 4,4 41,0 54,6 100,0
formació professional 7,52 7,77 7,63 2,4 39,2 58,4 100,0
estudis universitaris 7,70 7,42 7,55 3,4 39,2 57,3 100,0
Total 7,45 7,53 7,49 3,9 40,3 55,8 100,0

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/421

Sou aquí: