Saltar al contingut principal

Producció de fusta. Per espècies. Províncies

Producció de fusta. 2019 Per espècies. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Total 271.864 262.144 133.662 27.537 695.207
Coníferes (resinoses) 261.613 226.380 131.569 27.537 647.099
Avet 418 67 828 0 1.313
Pi blanc 72.791 43.271 2.867 25.302 144.231
Pi insigne 4.168 24.115 0 0 28.283
Pi negre 1.141 3.002 12.821 0 16.964
Pi pinyer 21.413 16.683 0 0 38.096
Pi roig 97.667 41.555 47.602 36 186.860
Pinassa 53.305 7.545 67.451 2.199 130.500
Pinastre 6.593 79.586 0 0 86.179
Altres coníferes 4.117 10.556 0 0 14.673
Planifolis (frondoses) 10.251 35.764 2.093 0 48.108
Alzina i alzina surera 4.484 98 0 0 4.582
Bedoll 0 31 0 0 31
Castanyer 485 2.115 0 0 2.600
Eucaliptus 212 4.743 0 0 4.955
Faig 1.001 2.373 0 0 3.374
Freixe 426 1.815 31 0 2.272
Om 0 0 0 0 0
Plàtan 1.112 7.138 0 0 8.250
Pollancre 1.583 16.256 2.049 0 19.888
Robínia 59 701 13 0 773
Roure 143 430 0 0 573
Vern 0 0 0 0 0
Altres planifolis 746 64 0 0 810
Unitats: Metres cúbics amb escorça.
Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Direcció general d'ecosistemes forestals i gestió del medi.