Saltar al contingut principal

Producció de fusta i llenya. Per titularitat. Províncies

Producció de fusta i llenya. 2017 Per titularitat. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Producció de fusta (metres cúbics) (1) 292.377 272.114 166.309 50.449 781.250
Generalitat de Catalunya 6.155 2.440 6.377 188 15.160
coníferes (resinoses) 6.155 1.713 6.377 188 14.433
planifolis (frondoses) 0 727 0 0 727
Entitats locals 12.284 6.516 61.083 0 79.883
coníferes (resinoses) 12.284 6.036 61.083 0 79.403
planifolis (frondoses) 0 480 0 0 480
Propietat privada (2) 273.938 263.158 98.849 50.261 686.207
coníferes (resinoses) 266.097 217.441 96.396 50.248 630.182
planifolis (frondoses) 7.841 45.717 2.453 14 56.025
Producció de llenya (tones) 97.116 99.486 21.981 11.860 230.444
Generalitat de Catalunya 149 0 0 7 156
coníferes (resinoses) 16 0 0 7 23
planifolis (frondoses) 133 0 0 0 133
Entitats locals 788 0 955 0 1.743
coníferes (resinoses) 96 0 0 0 96
planifolis (frondoses) 692 0 955 0 1.647
Propietat privada (2) 96.179 99.486 21.026 11.853 228.544
coníferes (resinoses) 27.054 8.194 2.698 9.051 46.998
planifolis (frondoses) 69.125 91.292 18.328 2.802 181.547
Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Direcció general d'ecosistemes forestals i gestió del medi.
(1) Amb escorça.
(2) Dades referides als aprofitaments autoritzats.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/464