Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions

Índex de producció industrial (IPI). Mitjanes anuals. 2015-2019 Per seccions i divisions CCAE-2009
2015 2016 2017 2018 2019
Indústries extractives 100,0 90,2 94,5 97,1 87,2
Indústries manufactureres 100,0 103,3 107,1 108,9 107,1
alimentació i begudes 100,0 101,5 100,1 101,5 100,9
tèxtil, confecció, cuir i calçat 100,0 114,8 126,0 127,0 121,7
paper, arts gràfiques i suport enregistrats 100,0 96,4 95,4 92,5 83,6
químiques 100,0 101,7 106,4 105,9 103,3
prod. farmacèutics 100,0 107,0 113,0 115,6 116,2
cautxú i matèries plàstiques 100,0 104,8 109,5 108,7 106,5
altres productes minerals no metàl·lics 100,0 101,1 106,8 98,3 98,8
metal·lúrgia i productes metàl·lics 100,0 103,5 112,1 116,4 115,9
equips elèctrics, electrònics i òptics 100,0 102,9 107,3 110,3 107,2
maquinària i equips mecànics 100,0 108,6 112,0 120,2 121,8
material de transport 100,0 102,2 101,1 104,5 100,7
altres indústries manufactureres 100,0 101,3 109,7 113,9 114,7
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 100,0 100,1 103,6 96,4 97,6
Subministrament d'aigua 100,0 108,7 117,6 110,9 120,8
IPI Catalunya 100,0 103,1 106,9 107,7 106,4
IPI Espanya 100,0 101,6 104,5 105,2 105,9
Unitats: Índex (Base 2015=100).
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Indicador de producció industrial de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/470