Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions

Índex de producció industrial (IPI). Mitjanes anuals. 2016-2020 Per seccions i divisions CCAE-2009
2016 2017 2018 2019 2020
Indústries extractives 90,2 94,5 97,1 87,2 68,9
Indústries manufactureres 103,3 107,1 108,9 107,1 96,5
alimentació i begudes 101,5 100,1 101,5 100,9 95,5
tèxtil, confecció, cuir i calçat 114,8 126,0 127,0 121,7 96,9
paper, arts gràfiques i suport enregistrats 96,4 95,4 92,5 83,6 77,5
químiques 101,7 106,4 105,9 103,3 102,5
prod. farmacèutics 107,0 113,0 115,6 116,2 118,7
cautxú i matèries plàstiques 104,8 109,5 108,7 106,5 100,6
altres productes minerals no metàl·lics 101,1 106,8 98,3 98,8 94,2
metal·lúrgia i productes metàl·lics 103,5 112,1 116,4 115,9 100,8
equips elèctrics, electrònics i òptics 102,9 107,3 110,3 107,2 100,2
maquinària i equips mecànics 108,6 112,0 120,2 121,8 104,7
material de transport 102,2 101,1 104,5 100,7 74,3
altres indústries manufactureres 101,3 109,7 113,9 114,7 92,4
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 100,1 103,6 96,4 97,6 93,7
Subministrament d'aigua 108,7 117,6 110,9 120,8 115,2
IPI Catalunya 103,1 106,9 107,7 106,4 96,5
IPI Espanya 101,6 104,5 105,2 105,9 96,2
Unitats: Índex (Base 2015=100).
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Indicador de producció industrial de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Índex []

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/470