Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions. Taxa de variació

Índex de producció industrial (IPI). Mitjanes anuals. 2015-2019 Per seccions i divisions CCAE-2009. Taxa de variació
2015 2016 2017 2018 2019
Indústries extractives 2,7 -9,8 4,7 2,8 -10,3
Indústries manufactureres 2,7 3,3 3,6 1,7 -1,6
alimentació i begudes 2,8 1,5 -1,4 1,4 -0,5
tèxtil, confecció, cuir i calçat -0,9 14,8 9,7 0,8 -4,1
paper, arts gràfiques i suport enregistrats 1,0 -3,6 -1,1 -3,0 -9,7
químiques 3,8 1,7 4,6 -0,5 -2,5
prod. farmacèutics 2,5 7,0 5,6 2,3 0,5
cautxú i matèries plàstiques 8,7 4,8 4,5 -0,7 -2,0
altres productes minerals no metàl·lics 5,2 1,1 5,7 -8,0 0,5
metal·lúrgia i productes metàl·lics 4,4 3,5 8,3 3,9 -0,5
equips elèctrics, electrònics i òptics 2,8 2,9 4,3 2,8 -2,8
maquinària i equips mecànics 0,9 8,6 3,2 7,3 1,3
material de transport -3,2 2,2 -1,1 3,3 -3,6
altres indústries manufactureres 7,1 1,3 8,3 3,8 0,7
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 2,6 0,1 3,5 -6,9 1,3
Subministrament d'aigua -3,9 8,7 8,2 -5,7 8,9
IPI Catalunya 2,6 3,1 3,7 0,8 -1,2
IPI Espanya 3,3 1,6 2,9 0,7 0,7
Unitats: Tant per cent (Base 2015 = 100).
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Indicador de producció industrial de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/471