Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions. Taxa de variació

Índex de producció industrial (IPI). Mitjanes anuals. 2016-2020 Per seccions i divisions CCAE-2009. Taxa de variació
2016 2017 2018 2019 2020
Indústries extractives -9,8 4,7 2,8 -10,3 -21,0
Indústries manufactureres 3,3 3,6 1,7 -1,6 -9,9
alimentació i begudes 1,5 -1,4 1,4 -0,5 -5,4
tèxtil, confecció, cuir i calçat 14,8 9,7 0,8 -4,1 -20,4
paper, arts gràfiques i suport enregistrats -3,6 -1,1 -3,0 -9,7 -7,2
químiques 1,7 4,6 -0,5 -2,5 -0,7
prod. farmacèutics 7,0 5,6 2,3 0,5 2,2
cautxú i matèries plàstiques 4,8 4,5 -0,7 -2,0 -5,5
altres productes minerals no metàl·lics 1,1 5,7 -8,0 0,5 -4,6
metal·lúrgia i productes metàl·lics 3,5 8,3 3,9 -0,5 -13,0
equips elèctrics, electrònics i òptics 2,9 4,3 2,8 -2,8 -6,6
maquinària i equips mecànics 8,6 3,2 7,3 1,3 -14,0
material de transport 2,2 -1,1 3,3 -3,6 -26,2
altres indústries manufactureres 1,3 8,3 3,8 0,7 -19,5
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 0,1 3,5 -6,9 1,3 -4,1
Subministrament d'aigua 8,7 8,2 -5,7 8,9 -4,6
IPI Catalunya 3,1 3,7 0,8 -1,2 -9,3
IPI Espanya 1,6 2,9 0,7 0,7 -9,2
Unitats: Tant per cent (Base 2015 = 100).
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Indicador de producció industrial de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Índex []

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/471