Saltar al contingut principal

Volum de negoci. Per agrupacions d'activitat i destinació geogràfica de les vendes

Sector indústria. Volum de negoci. 2016 Per agrupacions d'activitat CCAE-2009 i destinació geogràfica de les vendes
Espanya Resta de la UE Resta del món Total
Total indústria 84.993.848 31.484.911 13.523.609 130.002.368
Indústries extractives i refinació del petroli 3.999.336 183.483 136.170 4.318.988
Indústries de productes alimentaris 17.668.386 3.845.204 1.897.431 23.411.022
Fabricació de begudes i indústria del tabac 2.383.221 357.983 136.044 2.877.247
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 2.894.226 1.383.934 461.976 4.740.137
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 616.363 133.379 37.212 786.954
Indústria del paper i de les arts gràfiques 3.944.305 994.213 459.395 5.397.913
Indústries químiques 9.456.909 4.299.427 3.074.138 16.830.475
Fabricació de productes farmacèutics 3.438.426 2.132.827 1.054.251 6.625.503
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 2.929.714 1.365.784 398.352 4.693.851
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 1.673.082 414.359 240.746 2.328.186
Metal·lúrgia 1.848.695 1.119.458 369.491 3.337.644
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 5.090.266 1.542.654 589.740 7.222.659
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 2.600.971 1.261.718 1.104.802 4.967.491
Fabricació de maquinària i equips ncaa 2.375.720 1.049.854 1.408.439 4.834.013
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 4.784.141 10.009.835 1.425.340 16.219.316
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 216.307 219.152 81.422 516.881
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 1.351.696 412.761 273.575 2.038.033
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 1.389.524 157.047 183.273 1.729.844
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 12.522.007 505.382 68.493 13.095.883
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 3.810.554 96.457 123.318 4.030.329
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L’any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l’Estadística estructural d’empreses; per tant, els resultats de l’any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/486