Saltar al contingut principal

Volum de negoci. Per agrupacions d'activitat i destinació geogràfica de les vendes

Sector indústria. Volum de negoci. 2018 Per agrupacions d'activitat CCAE-2009 i destinació geogràfica de les vendes
Espanya Resta de la UE Resta del món Total
Total indústria 97.535.939 34.521.240 14.949.968 147.007.147
Indústries extractives i refinació del petroli 6.173.828 207.676 115.085 6.496.589
Indústries de productes alimentaris 19.966.161 4.126.675 2.063.448 26.156.285
Fabricació de begudes i indústria del tabac 2.489.595 373.173 288.785 3.151.553
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 2.808.861 1.479.698 438.400 4.726.958
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 757.323 139.635 51.190 948.148
Indústria del paper i de les arts gràfiques 4.354.784 1.110.520 449.282 5.914.586
Indústries químiques 10.655.077 4.632.397 3.214.207 18.501.681
Fabricació de productes farmacèutics 3.179.407 2.263.001 1.200.911 6.643.320
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 3.481.127 1.593.780 432.941 5.507.848
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 2.030.507 456.716 227.780 2.715.003
Metal·lúrgia 2.155.879 1.408.724 376.062 3.940.664
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 6.539.528 1.971.039 682.310 9.192.878
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 3.098.589 1.436.678 1.073.945 5.609.212
Fabricació de maquinària i equips ncaa 2.833.189 1.334.441 1.468.776 5.636.406
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 5.592.350 10.320.195 2.086.870 17.999.415
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 220.607 255.237 136.459 612.303
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 1.467.780 375.696 298.484 2.141.959
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 1.651.719 127.533 160.745 1.939.997
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 14.363.751 783.511 49.202 15.196.464
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 3.715.879 124.913 135.085 3.975.878
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/486