Saltar al contingut principal

Producció d'energia primària. Per tipus

Producció d'energia primària. 2013-2017 Per tipus
2013 2014 2015 2016 2017
Carbó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Petroli 369,9 306,3 228,1 136,1 121,6
Gas natural (1) 1,3 1,0 1,6 1,4 2,2
Energia nuclear (2) 6.251,6 6.004,2 6.144,5 6.250,2 6.388,8
Energia hidràulica (3) 492,2 480,0 411,4 363,9 334,3
Energia eòlica (3) 280,7 252,3 228,6 235,2 248,2
Biomassa (4) 398,9 400,6 436,8 431,9 469,8
Energia solar tèrmica (3) 26,4 27,4 28,0 28,9 29,9
Energia solar fotovoltaica (3) 37,1 35,7 36,5 36,0 36,9
Energia solar termoelèctrica (3) 6,4 10,7 11,7 10,8 11,0
Residus no renovables 98,2 114,2 122,7 134,8 137,3
Total 7.962,7 7.632,4 7.649,9 7.629,2 7.780,0
Unitats: Milers de tep.
Font: Institut Català d'Energia.
(1) Gas natural de producció associada als jaciments de cru de petroli i emprat en generació elèctrica en els mateixos jaciments.
(2) Mesurada en termes d'energia física (2350 Kcal/kWh).
(3) Mesurada en termes d'energia física (860 Kcal/kWh).
(4) S'hi inclouen la biomassa forestal, agrícola i ramadera, els residus sòlids urbans, els biocombustibles i el biogàs.

Índex []

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/499