Saltar al contingut principal

Consum d'energia primària. Per tipus

Consum d'energia primària. 2010-2014 Per tipus
2010 2011 2012 2013 2014
Unitats: Milers de tep.
Font: Institut Català d'Energia.
(1) Mesurat en termes d'energia física (2.530 kcal/kWh).
(2) Mesurat en termes d'energia física (860 kcal/kWh).
(3) S'hi inclou la biomassa forestal, agrícola i ramadera, els residus sòlids urbans, els biocombustibles i el biogàs.
(4) Mesurada en termes d'energia física (860 kcal/kWh).
(5) Mesurat en equivalent al consum (860 kcal/kWh).
Carbó 169,2 41,7 32,7 31,5 31,7
Petroli 11.869,4 11.348,4 10.252,8 9.610,3 10.301,5
Gas natural 6.085,4 6.074,0 5.962,0 5.555,5 4.996,9
Energia nuclear (1) 6.289,5 5.511,4 6.071,1 6.251,6 6.004,2
Energia hidroelèctrica (2) 453,9 343,4 314,2 492,2 480,1
Energia eòlica (2) 136,3 171,0 231,5 280,7 252,5
Biomassa (3) 547,0 597,0 698,0 510,2 495,1
Energia solar tèrmica (4) 18,4 20,9 24,5 27,5 29,5
Energia solar fotovoltaica (4) 24,1 25,3 30,9 35,2 37,1
Energia solar termoelèctrica (4) 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4
Saldo intercanvis elèctrics (5) 379,5 512,0 348,6 140,3 426,5
Residus no renovables 104,4 117,9 111,8 100,8 131,9
Total 26.080,7 24.772,1 24.085,2 23.046,1 23.198,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/501