Saltar al contingut principal

Consum d'energia primària. Per tipus

Consum d'energia primària. 2013-2017 Per tipus
2013 2014 2015 2016 2017
Carbó 31,7 31,9 31,0 29,8 36,6
Petroli 9.792,6 10.471,1 11.240,7 11.312,2 11.751,5
Gas natural 5.558,1 4.999,2 5.285,2 5.211,2 5.576,6
Energia nuclear (1) 6.251,6 6.004,2 6.144,5 6.250,2 6.388,8
Energia hidroelèctrica (2) 492,2 480,0 411,4 363,9 334,3
Energia eòlica (2) 280,7 252,3 228,6 235,2 248,2
Biomassa (3) 511,5 531,5 572,5 583,0 643,5
Energia solar tèrmica (4) 26,4 27,4 28,0 28,9 29,9
Energia solar fotovoltaica (4) 37,1 35,7 36,5 36,0 36,9
Energia solar termoelèctrica (4) 6,4 10,7 11,7 10,8 11,0
Saldo intercanvis elèctrics (5) 143,5 424,4 409,5 403,0 322,9
Residus no renovables 98,2 114,2 122,7 134,8 137,3
Total 23.230,0 23.382,6 24.522,3 24.599,0 25.517,5
Unitats: Milers de tep.
Font: Institut Català d'Energia.
(1) Mesurat en termes d'energia física (2.530 kcal/kWh).
(2) Mesurat en termes d'energia física (860 kcal/kWh).
(3) S'hi inclou la biomassa forestal, agrícola i ramadera, els residus sòlids urbans, els biocombustibles i el biogàs.
(4) Mesurada en termes d'energia física (860 kcal/kWh).
(5) Mesurat en equivalent al consum (860 kcal/kWh).
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/501