Saltar al contingut principal

Consum final d'energia. Per tipus i sectors

Consum final d'energia. 2019 Per tipus i sectors
Transport Indústria Domèstic Serveis Primari Total
Carbó 0,0 21,5 0,0 0,0 0,0 21,5
Coc de petroli 0,0 258,1 0,0 0,0 5,5 263,6
Fuel-oil 65,3 16,0 0,0 0,0 0,0 81,3
Gas-oil 3.661,2 62,2 233,3 195,7 147,6 4.300,0
Querosé 1.430,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1.430,5
Gasolina 949,2 0,0 0,0 0,0 0,0 949,2
Gasos liquats del petroli 15,4 7,8 93,8 38,2 12,3 167,5
Gasos refineria 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4
Gas natural 31,3 1.695,0 832,2 377,5 9,9 2.945,9
Energia elèctrica 89,7 1.396,1 866,1 1.237,2 35,7 3.624,8
Residus no renovables 0,0 93,1 0,0 5,1 0,0 98,2
Biomassa (1) 273,3 132,0 74,9 34,6 13,0 527,8
Solar tèrmica 0,0 0,5 22,7 9,8 0,0 33,0
Total 6.515,9 3.685,7 2.123,0 1.898,1 224,0 14.446,7
Unitats: Milers de tep.
Font: Institut Català d'Energia.
(1) S'hi inclouen la biomassa forestal, agrícola i ramadera, els residus sòlids urbans, els biocombustibles i el biogàs.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/504