Saltar al contingut principal

Sector miner. Principals resultats. Províncies

Sector miner. Principals resultats. 2018 Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Població ocupada 2.095 498 373 630 3.596 29.890 12,0
Personal de producció 1.171 248 226 339 1.984 17.027 11,7
Hores treballades (milers) 2.837 338 183 768 4.126 39.118 10,5
Potència instal·lada (milers kW) 268,3 82,6 58,2 229,4 638,5 4.586,4 13,9
Consum d'energia elèctrica (MWh) 368.096 7.295 2.886 16.748 395.025 2.461.288 16,0
Costos de producció (M€) 342,04 11,66 7,54 29,81 391,04 1.996,09 19,6
despeses de personal 64,73 4,32 2,35 11,55 82,95 579,15 14,3
combustibles i energia 46,27 2,76 2,23 6,38 57,63 361,48 15,9
primeres matèries 43,62 1,63 1,08 5,70 52,05 328,65 15,8
altres despeses 187,42 2,95 1,87 6,18 198,42 726,81 27,3
Valor de producció (M€) 350,61 19,82 11,56 69,22 451,22 3.484,77 12,9
Font: Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/506