Saltar al contingut principal

Sector miner. Principals resultats. Províncies

Sector miner. Principals resultats. 2017 Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Població ocupada 2.250 517 357 567 3.691 29.640 12,5
Personal de producció 1.279 239 211 331 2.060 17.351 11,9
Hores treballades (milers) 3.006 363 174 707 4.250 39.480 10,8
Potència instal·lada (milers kW) 276,0 76,7 53,3 235,2 641,1 4.435,4 14,5
Consum d'energia elèctrica (MWh) 358.180 8.428 2.382 40.796 409.786 2.685.906 15,3
Costos de producció (M€) 305,83 13,14 6,45 29,18 354,61 2.053,67 17,3
despeses de personal 65,71 4,73 2,30 10,96 83,69 557,77 15,0
combustibles i energia 35,69 2,79 1,85 6,98 47,31 328,64 14,4
primeres matèries 38,91 1,54 0,60 4,58 45,63 344,02 13,3
altres despeses 165,51 4,09 1,70 6,67 177,97 823,25 21,6
Valor de producció (M€) 301,42 17,60 12,11 73,30 404,42 3.279,97 12,3
Font: Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.

Índex []

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/506