Saltar al contingut principal

Producció minera. Per productes

Producció minera. 2018 Per productes.
Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Productes energètics 38.223.594 152.264.018 25,1
Minerals metàl·lics 0 1.218.480.968 :
Minerals no metàl·lics 286.679.550 851.227.272 33,7
Productes de pedrera 118.278.319 875.723.743 13,5
Unitats: Euros.
Font: Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.