Saltar al contingut principal

Principals resultats. Per agrupacions d'activitat

Sector comerç. 2018 Principals resultats. Per agrupacions d'activitat CCAE-2009
Venda i reparació vehicles de motor Comerç a l'engròs i intermediaris Comerç al detall Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Empreses (nombre) 11.247 42.768 72.238 126.253 750.233 16,8
Establiments (nombre) 12.828 46.987 88.889 148.704 878.482 16,9
Persones ocupades (nombre) 49.621 228.673 302.853 581.147 3.150.947 18,4
Ingressos d'explotació 19.133.890 97.474.402 43.718.439 160.326.731 825.895.918 19,4
Volum de negoci 18.566.762 96.001.223 42.788.489 157.356.474 812.075.483 19,4
Treballs realitzats per a l'actiu 4.042 41.829 31.783 77.654 394.114 19,7
Subvencions a l'explotació 2.903 43.248 13.005 59.156 677.948 8,7
Resta d'ingressos d'explotació 560.183 1.388.102 885.161 2.833.446 12.748.373 22,2
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 275.649 563.103 145.763 984.515 : :
Variació existències productes acabats i en curs 19.648 144.110 24.410 188.168 482.739 39,0
Despeses d'explotació 18.698.044 94.332.702 41.721.666 154.752.412 : :
Consum de mercaderies 13.883.804 69.641.173 29.607.788 113.132.765 : :
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.053.786 1.828.206 245.912 3.127.904 : :
Treballs realitzats per altres empreses 292.442 1.344.501 198.911 1.835.854 : :
Despeses de personal 1.474.975 8.984.202 5.628.168 16.087.345 72.117.768 22,3
Sous i salaris 1.149.800 7.145.088 4.427.717 12.722.605 56.738.197 22,4
Càrregues socials i altres despeses de personal 325.175 1.839.114 1.200.451 3.364.740 15.287.364 22,0
Despeses en serveis exteriors 1.476.871 11.044.773 5.111.053 17.632.697 75.641.871 23,3
Dotacions per a amortitzacions 108.912 989.637 740.989 1.839.538 : :
Resta de despeses d'explotació 407.253 500.210 188.845 1.096.308 : :
Inversió bruta en actius materials 213.551 1.022.175 937.067 2.172.793 11.465.220 19,0
Inversió bruta en actius intangibles 19.850 208.499 107.338 335.687 1.200.084 28,0
Resultat de l'exercici 293.386 3.261.876 976.284 4.531.546 : :
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector comerç de l'INE.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/509