Saltar al contingut principal

Macromagnituds. Per agrupacions d'activitat

Sector comerç. 2017 Macromagnituds. Per agrupacions d'activitat CCAE-2009
Venda i reparació vehicles de motor Comerç a l'engròs i intermediaris Comerç al detall Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Valor de la producció 4.707.301 25.228.699 13.146.471 43.082.471 197.838.201 21,8
Consum de primeres matèries i altres proveïments 884.963 1.637.640 268.488 2.791.091 15.666.645 17,8
Despeses en serveis exteriors 1.537.894 10.681.418 4.896.333 17.115.645 73.192.710 23,4
Valor afegit brut a preus de mercat 2.284.444 12.909.641 7.981.650 23.175.735 108.978.846 21,3
Impostos sobre la producció i els productes 32.123 147.931 122.419 302.473 1.507.434 20,1
Subvencions a l'explotació 5.015 49.359 17.290 71.664 707.301 10,1
Valor afegit brut al cost de factors 2.257.335 12.811.069 7.876.520 22.944.924 108.178.712 21,2
Despeses de personal 1.394.973 8.357.464 5.330.647 15.083.084 69.077.311 21,8
Excedent brut d'explotació 862.363 4.453.605 2.545.873 7.861.841 39.101.401 20,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/510/2017