Saltar al contingut principal

Comerç a l'engròs i intermediaris. Macromagnituds. Per branques

Comerç a l'engròs i intermediaris. 2016 Macromagnituds. Per branques CCAE-2009
Matèries agràries i animans vius Aliments, begudes i tabac Articles d'ús domèstic Equips per a les TIC Altra maquinària i equips Altres tipus comerç engròs especilaitzat Comerç a l'engròs no especialitzat Intermediaris de comerç Total
Valor de la producció 624.554 5.037.501 7.840.381 1.118.598 2.926.468 4.765.810 85.337 1.761.268 24.159.919
Consum de primeres matèries i altres proveïments 98.397 515.686 433.969 26.640 107.859 209.616 7.411 192.263 1.591.841
Despeses en serveis exteriors 241.414 2.294.700 3.738.977 400.343 1.010.187 1.923.807 42.464 544.850 10.196.742
Valor afegit brut a preus de mercat 284.744 2.227.115 3.667.435 691.614 1.808.423 2.632.387 35.462 1.024.156 12.371.336
Impostos sobre la producció i els productes 3.739 31.949 43.015 4.782 13.393 46.364 571 7.736 151.549
Subvencions a l'explotació 7.326 36.745 10.275 1.972 1.307 3.652 2 1.382 62.661
Valor afegit brut al cost de factors 288.330 2.231.912 3.634.696 688.804 1.796.338 2.589.675 34.893 1.017.801 12.282.448
Despeses de personal 142.232 1.378.036 2.462.897 628.862 1.205.556 1.550.645 30.736 461.643 7.860.606
Excedent brut d'explotació 146.099 853.876 1.171.799 59.942 590.782 1.039.030 4.157 556.158 4.421.842
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Nota: L’any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l’Estadística estructural d’empreses; per tant, els resultats de l’any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/513