Saltar al contingut principal

Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes. Macromagnituds. Per branques

Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes. 2018 Macromagnituds. Per branques CCAE-2009
Venda de vehicles de motor Manteniment i reparació Venda de recanvis i accessoris Venda i reparació de motocicles i recanvis Total
Valor de la producció 2.436.312 1.656.815 669.786 208.168 4.971.080
Consum de primeres matèries i altres proveïments 160.919 825.992 30.387 36.487 1.053.786
Despeses en serveis exteriors 947.591 225.166 234.932 69.182 1.476.871
Valor afegit brut a preus de mercat 1.327.801 605.656 404.466 102.499 2.440.423
Impostos sobre la producció i els productes 19.995 8.285 4.535 1.905 34.721
Subvencions a l'explotació 2.374 720 -246 56 2.903
Valor afegit brut al cost de factors 1.310.179 598.091 399.685 100.649 2.408.605
Despeses de personal 667.730 465.919 277.739 63.586 1.474.975
Excedent brut d'explotació 642.449 132.172 121.945 37.063 933.630
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.