Saltar al contingut principal

Turistes estrangers. Per motiu del viatge

Turistes estrangers. 2006-2010 Per motiu del viatge
2006 2007 2008 2009 2010
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta Frontur de l'Institut d'Estudis Turístics (IET).
Notes:
- Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.
- Es consideren els turistes estrangers que tenen com a destinació principal i secundària del seu viatge Catalunya.
Turistes estrangers 15.809,5 15.892,4 15.026,9 13.597,0 14.206,6
Oci/vacances 12.047,9 12.603,2 11.925,3 10.665,7 11.138,3
Personal (familiar, salut i compres) 1.171,0 933,6 836,7 946,5 920,0
Raons professionals 1.790,5 1.677,5 1.493,4 1.194,7 1.448,3
Altres 800,0 678,0 771,5 790,0 699,9