Saltar al contingut principal

Hostaleria. Principals resultats. Per branques

Hostaleria. 2018 Principals resultats. Per branques CCAE-2009
Serveis d'allotjament Serveis de menjar i begudes Total
Empreses (nombre) 4.512 41.588 46.100
Establiments (nombre) 5.199 45.883 51.082
Persones ocupades (nombre) 51.873 201.475 253.349
Ingressos d'explotació 4.873.085 9.613.524 14.486.609
Volum de negoci 4.695.028 9.507.652 14.202.679
Treballs realitzats per a l'actiu 20.270 3.216 23.487
Subvencions a l'explotació 10.888 5.504 16.391
Resta d'ingressos d'explotació 146.899 97.152 244.052
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies -7.086 -32 -7.118
Variació existències productes acabats i en curs 121 7.374 7.495
Despeses d'explotació 4.329.431 9.046.231 13.375.663
Consum de mercaderies 64.453 188.883 253.336
Consum de primeres matèries i altres proveïments 528.661 3.581.485 4.110.146
Treballs realitzats per altres empreses 181.661 53.224 234.886
Despeses de personal 1.365.271 3.145.059 4.510.329
Sous i salaris 1.059.567 2.462.004 3.521.570
Càrregues socials i altres despeses de personal 305.704 683.055 988.759
Despeses en serveis exteriors 1.702.276 1.824.581 3.526.857
Dotacions per a amortitzacions 367.401 215.361 582.762
Resta de despeses d'explotació 119.708 37.639 157.347
Inversió bruta en actius materials 411.961 304.027 715.988
Inversió bruta en actius intangibles 20.669 30.540 51.209
Resultat de l'exercici 370.855 141.231 512.085
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/582