Saltar al contingut principal

Xarxa viària. Per tipus de via. Províncies

Xarxa viària. 2015-2019 Per tipus de via. Catalunya
2015 2016 2017 2018 2019
Generalitat 6.012,3 6.007,9 5.961,0 5.984,0 5.986,0
autopistes de peatge (1) 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0
autopistes lliures i autovies (2) 431,9 429,4 429,0 429,0 427,0
carreteres multicarril 97,4 98,5 99,0 99,0 101,0
carreteres de calçada única 5.313,0 5.310,0 5.263,0 5.286,0 5.288,0
Estat 1.815,0 1.799,1 1.797,0 1.787,0 1.782,0
autopistes de peatge 463,0 463,6 463,0 463,0 463,0
autopistes lliures i autovies 386,0 393,5 399,0 402,0 405,0
carreteres multicarril 34,0 48,0 32,0 32,0 31,0
carreteres de calçada única 932,0 894,0 903,0 890,0 883,0
Diputacions 4.167,0 4.267,8 4.257,0 4.260,0 4.260,0
autopistes de peatge 0 0 0 0 0
autopistes lliures i autovies 0 0 0 0 0
carreteres multicarril 8,6 8,6 11,0 11,0 11,0
carreteres de calçada única 4.158,4 4.259,2 4.246,0 4.249,0 4.249,0
Total 11.994,3 12.074,8 12.015,0 12.031,0 12.028,0
autopistes de peatge 633,0 633,6 633,0 633,0 633,0
autopistes lliures i autovies 817,9 822,9 828,0 831,0 832,0
carreteres multicarril 140,0 155,1 142,0 142,0 143,0
carreteres de calçada única 10.403,4 10.463,2 10.412,0 10.425,0 10.420,0
Unitats: Quilòmetres.
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.
(1) S'hi inclouen les autopistes i carreteres de peatge.
(2) S'hi inclouen les autopistes lliures, les autovies i les vies preferents multicarril.
Notes:
- A partir de l'any 2015 les carreteres de doble calçada passen a denominar-se “carreteres multicarril”.
- Les dades de les Diputacions de l'any 2019 són provisionals.
Xarxa viària. 2015-2019 Per tipus de via. Barcelona
2015 2016 2017 2018 2019
Generalitat 2.080,7 2.080,7 2.046,0 2.065,6 2.060,0
autopistes de peatge (1) 159,4 159,4 159,0 159,0 159,0
autopistes lliures i autovies (2) 287,9 287,9 288,0 288,0 286,0
carreteres multicarril 53,1 54,2 54,0 54,0 58,0
carreteres de calçada única 1.580,3 1.579,2 1.545,0 1.564,6 1.557,0
Estat 308,0 309,5 307,0 308,0 311,0
autopistes de peatge 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0
autopistes lliures i autovies 139,0 142,5 143,0 143,0 146,0
carreteres multicarril 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0
carreteres de calçada única 49,0 47,0 44,0 45,0 43,0
Diputacions 1.585,6 1.575,0 1.570,0 1.570,0 1.570,0
autopistes de peatge 0 0 0 0 0
autopistes lliures i autovies 0 0 0 0 0
carreteres multicarril 0 0 0 0 0
carreteres de calçada única 1.585,6 1.575,0 1.570,0 1.570,0 1.570,0
Total 3.974,3 3.965,2 3.923,0 3.943,6 3.941,0
autopistes de peatge 278,4 278,4 278,0 278,0 278,0
autopistes lliures i autovies 426,9 430,4 431,0 431,0 432,0
carreteres multicarril 54,1 55,2 55,0 55,0 61,0
carreteres de calçada única 3.214,9 3.201,2 3.159,0 3.179,6 3.170,0
Unitats: Quilòmetres.
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.
(1) S'hi inclouen les autopistes i carreteres de peatge.
(2) S'hi inclouen les autopistes lliures, les autovies i les vies preferents multicarril.
Notes:
- A partir de l'any 2015 les carreteres de doble calçada passen a denominar-se “carreteres multicarril”.
- Les dades de les Diputacions de l'any 2019 són provisionals.
Xarxa viària. 2015-2019 Per tipus de via. Girona
2015 2016 2017 2018 2019
Generalitat 1.241,7 1.239,1 1.239,0 1.240,1 1.240,1
autopistes de peatge (1) 0 0 0 0 0
autopistes lliures i autovies (2) 92,5 90,0 90,0 90,0 90,0
carreteres multicarril 21,8 21,8 22,0 22,0 22,0
carreteres de calçada única 1.127,4 1.127,3 1.127,0 1.128,1 1.126,0
Estat 412,0 409,0 409,0 409,0 409,0
autopistes de peatge 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
autopistes lliures i autovies 33,0 33,0 33,0 36,0 36,0
carreteres multicarril 6,0 8,0 8,0 8,0 6,0
carreteres de calçada única 280,0 275,0 275,0 272,0 273,0
Diputacions 673,1 783,2 786,0 788,0 788,0
autopistes de peatge 0 0 0 0 0
autopistes lliures i autovies 0 0 0 0 0
carreteres multicarril 2,6 2,6 3,0 3,0 3,0
carreteres de calçada única 670,5 780,6 783,0 785,0 785,0
Total 2.326,8 2.431,3 2.434,0 2.437,1 2.434,0
autopistes de peatge 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
autopistes lliures i autovies 125,5 123,0 123,0 126,0 126,0
carreteres multicarril 30,4 32,4 33,0 33,0 31,0
carreteres de calçada única 2.077,9 2.182,9 2.185,0 2.185,1 2.184,0
Unitats: Quilòmetres.
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.
(1) S'hi inclouen les autopistes i carreteres de peatge.
(2) S'hi inclouen les autopistes lliures, les autovies i les vies preferents multicarril.
Notes:
- A partir de l'any 2015 les carreteres de doble calçada passen a denominar-se “carreteres multicarril”.
- Les dades de les Diputacions de l'any 2019 són provisionals.
Xarxa viària. 2015-2019 Per tipus de via. Lleida
2015 2016 2017 2018 2019
Generalitat 1.557,1 1.556,7 1.548,0 1.557,3 1.561,0
autopistes de peatge (1) 0 0 0 0 0
autopistes lliures i autovies (2) 28,4 28,4 28,0 28,0 28,0
carreteres multicarril 0 0 0 0 0
carreteres de calçada única 1.528,7 1.528,3 1.520,0 1.529,3 1.533,0
Estat 518,0 512,6 518,0 509,0 509,0
autopistes de peatge 60,0 60,6 60,0 60,0 60,0
autopistes lliures i autovies 128,0 128,0 134,0 134,0 135,0
carreteres multicarril 11,0 11,0 10,0 10,0 10,0
carreteres de calçada única 319,0 313,0 314,0 305,0 304,0
Diputacions 823,6 817,9 813,0 813,0 813,0
autopistes de peatge 0 0 0 0 0
autopistes lliures i autovies 0 0 0 0 0
carreteres multicarril 0 0 0 0 0
carreteres de calçada única 823,6 817,9 813,0 813,0 813,0
Total 2.898,7 2.887,2 2.879,0 2.879,3 2.883,0
autopistes de peatge 60,0 60,6 60,0 60,0 60,0
autopistes lliures i autovies 156,4 156,4 162,0 162,0 163,0
carreteres multicarril 11,0 11,0 10,0 10,0 10,0
carreteres de calçada única 2.671,3 2.659,2 2.647,0 2.647,3 2.650,0
Unitats: Quilòmetres.
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.
(1) S'hi inclouen les autopistes i carreteres de peatge.
(2) S'hi inclouen les autopistes lliures, les autovies i les vies preferents multicarril.
Notes:
- A partir de l'any 2015 les carreteres de doble calçada passen a denominar-se “carreteres multicarril”.
- Les dades de les Diputacions de l'any 2019 són provisionals.
Xarxa viària. 2015-2019 Per tipus de via. Tarragona
2015 2016 2017 2018 2019
Generalitat 1.132,8 1.131,4 1.128,0 1.127,7 1.127,0
autopistes de peatge (1) 10,6 10,6 11,0 11,0 11,0
autopistes lliures i autovies (2) 23,1 23,1 23,0 23,0 23,0
carreteres multicarril 22,5 22,5 23,0 23,0 22,0
carreteres de calçada única 1.076,6 1.075,2 1.071,0 1.070,7 1.071,0
Estat 577,0 568,0 563,0 561,0 554,0
autopistes de peatge 191,0 191,0 191,0 191,0 191,0
autopistes lliures i autovies 86,0 90,0 89,0 89,0 89,0
carreteres multicarril 16,0 28,0 13,0 13,0 11,0
carreteres de calçada única 284,0 259,0 270,0 268,0 263,0
Diputacions 1.084,7 1.091,7 1.088,0 1.089,0 1.089,0
autopistes de peatge 0 0 0 0 0
autopistes lliures i autovies 0 0 0 0 0
carreteres multicarril 6,0 6,0 8,0 8,0 8,0
carreteres de calçada única 1.078,7 1.085,7 1.080,0 1.081,0 1.081,0
Total 2.794,5 2.791,1 2.779,0 2.777,7 2.770,0
autopistes de peatge 201,6 201,6 202,0 202,0 202,0
autopistes lliures i autovies 109,1 113,1 112,0 112,0 112,0
carreteres multicarril 44,5 56,5 44,0 44,0 41,0
carreteres de calçada única 2.439,3 2.419,9 2.421,0 2.419,7 2.415,0
Unitats: Quilòmetres.
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.
(1) S'hi inclouen les autopistes i carreteres de peatge.
(2) S'hi inclouen les autopistes lliures, les autovies i les vies preferents multicarril.
Notes:
- A partir de l'any 2015 les carreteres de doble calçada passen a denominar-se “carreteres multicarril”.
- Les dades de les Diputacions de l'any 2019 són provisionals.