Saltar al contingut principal

Xarxa viària. Per tipus de via. Províncies

Xarxa viària. 2012-2016 Per tipus de via. Catalunya
2012 2013 2014 2015 2016
Generalitat 6.079,3 6.070,0 6.082,7 6.012,3 6.007,9
autopistes de peatge (1) 168,3 169,0 168,6 170,0 170,0
autopistes lliures i autovies (2) 299,1 447,0 435,1 431,9 429,4
carreteres multicarril 79,1 84,0 92,8 97,4 98,5
carreteres de calçada única 5.532,8 5.370,0 5.386,3 5.313,0 5.310,0
Estat 1.795,9 1.803,0 1.803,4 1.815,0 1.799,1
autopistes de peatge 463,3 462,9 463,0 463,0 463,6
autopistes lliures i autovies 362,9 370,0 370,4 386,0 393,5
carreteres multicarril 33,7 34,0 34,0 34,0 48,0
carreteres de calçada única 936,0 936,0 936,0 932,0 894,0
Diputacions 4.196,0 4.183,0 4.166,9 4.167,0 4.267,8
autopistes de peatge 0 0 0 0 0
autopistes lliures i autovies 0 0 0 0 0
carreteres multicarril 7,0 8,1 8,6 8,6 8,6
carreteres de calçada única 4.189,0 4.174,8 4.158,3 4.158,4 4.259,2
Total 12.071,2 12.056,0 12.053,0 11.994,3 12.074,8
autopistes de peatge 631,6 631,9 631,6 633,0 633,6
autopistes lliures i autovies 662,1 817,0 805,5 817,9 822,9
carreteres multicarril 119,7 126,2 135,4 140,0 155,1
carreteres de calçada única 10.657,8 10.480,8 10.480,6 10.403,4 10.463,2
Unitats: Quilòmetres.
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.
(1) S'hi inclouen les autopistes i carreteres de peatge.
(2) S'hi inclouen les autopistes lliures, les autovies i les vies preferents multicarril.
Nota: A partir de l'any 2015 les carreteres de doble calçada passen a denominar-se “carreteres multicarril”.
Xarxa viària. 2012-2016 Per tipus de via. Barcelona
2012 2013 2014 2015 2016
Generalitat 2.094,7 2.079,0 2.087,7 2.080,7 2.080,7
autopistes de peatge (1) 157,7 158,0 158,0 159,4 159,4
autopistes lliures i autovies (2) 198,0 294,0 290,7 287,9 287,9
carreteres multicarril 52,1 49,0 48,4 53,1 54,2
carreteres de calçada única 1.687,0 1.578,0 1.590,6 1.580,3 1.579,2
Estat 309,3 308,0 308,0 308,0 309,5
autopistes de peatge 119,0 118,9 119,0 119,0 119,0
autopistes lliures i autovies 139,2 139,0 139,0 139,0 142,5
carreteres multicarril 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0
carreteres de calçada única 50,0 49,0 49,0 49,0 47,0
Diputacions 1.592,0 1.601,2 1.585,6 1.585,6 1.575,0
autopistes de peatge 0 0 0 0 0
autopistes lliures i autovies 0 0 0 0 0
carreteres multicarril 0 0 0 0 0
carreteres de calçada única 1.592,0 1.601,2 1.585,6 1.585,6 1.575,0
Total 3.996,0 3.988,2 3.981,3 3.974,3 3.965,2
autopistes de peatge 276,7 276,9 277,0 278,4 278,4
autopistes lliures i autovies 337,2 433,0 429,7 426,9 430,4
carreteres multicarril 53,2 50,1 49,4 54,1 55,2
carreteres de calçada única 3.329,0 3.228,2 3.225,2 3.214,9 3.201,2
Unitats: Quilòmetres.
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.
(1) S'hi inclouen les autopistes i carreteres de peatge.
(2) S'hi inclouen les autopistes lliures, les autovies i les vies preferents multicarril.
Nota: A partir de l'any 2015 les carreteres de doble calçada passen a denominar-se “carreteres multicarril”.
Xarxa viària. 2012-2016 Per tipus de via. Girona
2012 2013 2014 2015 2016
Generalitat 1.321,6 1.306,0 1.305,8 1.241,7 1.239,1
autopistes de peatge (1) 0 0 0 0 0
autopistes lliures i autovies (2) 64,3 100,0 93,0 92,5 90,0
carreteres multicarril 12,0 12,0 21,8 21,8 21,8
carreteres de calçada única 1.245,3 1.194,0 1.191,0 1.127,4 1.127,3
Estat 418,0 413,0 413,0 412,0 409,0
autopistes de peatge 92,6 93,0 93,0 93,0 93,0
autopistes lliures i autovies 27,0 27,0 27,0 33,0 33,0
carreteres multicarril 6,4 6,0 6,0 6,0 8,0
carreteres de calçada única 292,0 287,0 287,0 280,0 275,0
Diputacions 682,0 664,7 673,1 673,1 783,2
autopistes de peatge 0 0 0 0 0
autopistes lliures i autovies 0 0 0 0 0
carreteres multicarril 3,0 2,6 2,6 2,6 2,6
carreteres de calçada única 679,0 662,1 670,5 670,5 780,6
Total 2.421,6 2.383,7 2.391,9 2.326,8 2.431,3
autopistes de peatge 92,6 93,0 93,0 93,0 93,0
autopistes lliures i autovies 91,3 127,0 120,0 125,5 123,0
carreteres multicarril 21,4 20,6 30,4 30,4 32,4
carreteres de calçada única 2.216,3 2.143,1 2.148,5 2.077,9 2.182,9
Unitats: Quilòmetres.
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.
(1) S'hi inclouen les autopistes i carreteres de peatge.
(2) S'hi inclouen les autopistes lliures, les autovies i les vies preferents multicarril.
Nota: A partir de l'any 2015 les carreteres de doble calçada passen a denominar-se “carreteres multicarril”.
Xarxa viària. 2012-2016 Per tipus de via. Lleida
2012 2013 2014 2015 2016
Generalitat 1.543,0 1.567,0 1.556,7 1.557,1 1.556,7
autopistes de peatge (1) 0 0 0 0 0
autopistes lliures i autovies (2) 6,5 23,0 28,4 28,4 28,4
carreteres multicarril 0 0 0 0 0
carreteres de calçada única 1.536,5 1.544,0 1.528,3 1.528,7 1.528,3
Estat 514,0 514,0 514,0 518,0 512,6
autopistes de peatge 60,5 60,0 60,0 60,0 60,6
autopistes lliures i autovies 127,9 128,0 128,0 128,0 128,0
carreteres multicarril 10,6 11,0 11,0 11,0 11,0
carreteres de calçada única 315,0 315,0 315,0 319,0 313,0
Diputacions 831,0 829,4 823,6 823,6 817,9
autopistes de peatge 0 0 0 0 0
autopistes lliures i autovies 0 0 0 0 0
carreteres multicarril 0 0 0 0 0
carreteres de calçada única 831,0 829,4 823,6 823,6 817,9
Total 2.887,9 2.910,4 2.894,3 2.898,7 2.887,2
autopistes de peatge 60,5 60,0 60,0 60,0 60,6
autopistes lliures i autovies 134,3 151,0 156,4 156,4 156,4
carreteres multicarril 10,6 11,0 11,0 11,0 11,0
carreteres de calçada única 2.682,5 2.688,4 2.666,9 2.671,3 2.659,2
Unitats: Quilòmetres.
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.
(1) S'hi inclouen les autopistes i carreteres de peatge.
(2) S'hi inclouen les autopistes lliures, les autovies i les vies preferents multicarril.
Nota: A partir de l'any 2015 les carreteres de doble calçada passen a denominar-se “carreteres multicarril”.
Xarxa viària. 2012-2016 Per tipus de via. Tarragona
2012 2013 2014 2015 2016
Generalitat 1.120,0 1.118,0 1.132,5 1.132,8 1.131,4
autopistes de peatge (1) 10,6 11,0 10,6 10,6 10,6
autopistes lliures i autovies (2) 30,4 30,0 23,1 23,1 23,1
carreteres multicarril 15,0 23,0 22,5 22,5 22,5
carreteres de calçada única 1.064,0 1.054,0 1.076,3 1.076,6 1.075,2
Estat 553,6 568,0 568,4 577,0 568,0
autopistes de peatge 191,2 191,0 191,0 191,0 191,0
autopistes lliures i autovies 68,9 76,0 76,4 86,0 90,0
carreteres multicarril 15,5 16,0 16,0 16,0 28,0
carreteres de calçada única 279,0 285,0 285,0 284,0 259,0
Diputacions 1.091,0 1.087,6 1.084,7 1.084,7 1.091,7
autopistes de peatge 0 0 0 0 0
autopistes lliures i autovies 0 0 0 0 0
carreteres multicarril 4,0 5,6 6,0 6,0 6,0
carreteres de calçada única 1.087,0 1.082,0 1.078,7 1.078,7 1.085,7
Total 2.765,6 2.773,6 2.785,6 2.794,5 2.791,1
autopistes de peatge 201,8 202,0 201,6 201,6 201,6
autopistes lliures i autovies 99,3 106,0 99,5 109,1 113,1
carreteres multicarril 34,5 44,6 44,5 44,5 56,5
carreteres de calçada única 2.430,0 2.421,0 2.440,0 2.439,3 2.419,9
Unitats: Quilòmetres.
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.
(1) S'hi inclouen les autopistes i carreteres de peatge.
(2) S'hi inclouen les autopistes lliures, les autovies i les vies preferents multicarril.
Nota: A partir de l'any 2015 les carreteres de doble calçada passen a denominar-se “carreteres multicarril”.