Saltar al contingut principal

Aspectes metodològics

La informació de carreteres, autopistes i autovies, tant la corresponent als quilòmetres de xarxa com a la d'inversió, la proporciona el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".