Saltar al contingut principal

Accidents de trànsit amb víctimes. Accidents i víctimes. Per gravetat. Comarques i Aran, i àmbits. Metodologia

  Definició de conceptes

  Accident de trànsit amb víctimes
  Accidents que es produeixen o tenen el seu origen en una de les vies o terrenys objecte de la legislació sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, i a conseqüència d'aquests una o diverses persones resulten mortes i/o ferides.

  Aspectes metodològics

  La informació relativa als accidents de trànsit amb víctimes prové del Servei Català de Trànsit que proporciona les dades per comarques i uns índexs d'accidentalitat a nivell de Catalunya.

  Cal tenir en compte que es considera víctima mortal qualsevol persona que, a conseqüència de l'accident, mori a l'acte, a les 24 hores o dins dels 30 dies següents.

  Es consideren ferits greus les persones ferides en un accident de trànsit i l'estat de les quals necessiti una hospitalització superior a 24 hores.

  Es consideren ferits lleus les persones ferides en un accident de trànsit a les quals no es pot aplicar la definició de ferits greus.

  La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".