Saltar al contingut principal

Ports de Barcelona i Tarragona. Moviment de vaixells i mercaderies

Ports de Barcelona i Tarragona. 2019 Moviment de vaixells i mercaderies
Barcelona Tarragona
Moviment de vaixells mercants
Cabotatge
vaixells entrats 2.730 384
gross tonage 68.495.011 4.496.873
Exterior
vaixells entrats 6.171 2.161
gross tonage 276.235.731 44.490.939
Moviment de mercaderies (1) 65.958.084 32.707.994
Sortides 30.492.574 7.387.867
sòlids a l'engròs 1.746.923 1.907.810
líquids no petrolífers a l'engròs 930.399 827.085
líquids petrolífers a l'engròs (2) 2.230.495 4.179.509
mercaderies generals 25.584.757 473.463
Entrades 35.465.510 25.320.127
sòlids a l'engròs 2.324.461 7.810.940
líquids no petrolífers a l'engròs 2.798.571 882.445
líquids petrolífers a l'engròs (2) 10.172.754 15.321.507
mercaderies generals 20.169.724 1.305.235
Moviment de contenidors
Nombre de TEU (3) 3.324.650 47.985
Tones 34.182.740 454.389
Moviment de passatgers 4.628.562 128.089
Entrats 1.614.228 :
Sortits 1.629.638 :
Trànsit exterior 1.384.696 :
Moviment d'automòbils (unitats) 777.688 211.220
Entrats 233.293 162.525
Sortits 477.685 48.695
Trànsit 66.710 0
Font: Port de Barcelona; Port de Tarragona.
(1) Tones. No s'hi inclouen les vitualles, la pesca ni el moviment local.
(2) Inclou gas natural, gasolina, gasoli, fuel, nafta, querosè i asfalt.
(3) Unitat equivalent a 20 peus.
Nota: Les dades són provisionals.