Saltar al contingut principal

Ports de Catalunya. Moviment de vaixells i mercaderies

Ports de Catalunya. 2019 Moviment de vaixells i mercaderies
Barcelona Tarragona Ports de la Generalitat Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Moviment de vaixells 8.901 2.545 265 11.711 170.470 6,9
Gross tonage (milers) 344.731 48.988 1.281 395.000 2.391.270 16,5
Moviment de mercaderies (milers de tones) 65.958 32.709 1.061 99.728 552.159 18,1
Mercaderies generals 45.754 1.780 146 47.680 274.078 17,4
Sòlids a l'engròs 4.071 9.719 912 14.702 90.941 16,2
Líquids a l'engròs 16.132 21.211 3 37.345 187.140 20,0
Moviment de contenidors (milers de TEU) 3.325 48 0 3.373 17.472 19,3
Font: Port de Barcelona; Port de Tarragona; Ports de la Generalitat; Puertos del Estado.
Notes:
- Moviment de mercaderies: s'hi inclouen les mercarderies embarcades i desembarcades. No s'hi inclouen les vitualles, la pesca ni el moviment local.
- TEU: unitat equivalent a 20 peus.
- Les dades són provisionals.