Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Llar
Conjunt de persones que resideixen habitualment en el mateix habitatge. Es poden distingir dos tipus de llars: les unipersonals, formades per una sola persona, i les multipersonals, formades per dues persones o més.
Llar amb banda ampla
Llar que disposa d'un tipus de connexió xDSL com ADSL, d'altres connexions fixes com la xarxa de cable i connexions sense fils.
Llar amb connexió a Internet
Llar que pot accedir a Internet amb qualsevol equip (ordinador, mòbil, etc.) i amb qualsevol tipus de connexió (mòdem, ADSL, XDSI, mòbil, etc.).
Llar amb ordinador
Llar que disposa d'ordinador de sobretaula o PC, ordinador portàtil o ordinador de butxaca.

Aspectes metodològics

L'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars permet conèixer l'equipament en TIC (televisió, telèfon fix, telèfon mòbil, equipament informàtic, connexió a Internet) dels habitatges i l'ús que la població realitza de l'ordinador, Internet i comerç electrònic. Es tracta d'una enquesta per mostreig duta a terme per l'INE amb la col·laboració de l'Idescat, per mitjà d'un conveni entre ambdós instituts. La informació obtinguda és comparable entre les comunitats autònomes, Espanya i altres països.

L'Enquesta territorial TIC a les llars (TICLT) és una enquesta per mostreig duta a terme per l'Idescat que complementa la informació proporcionada per l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars (TIC-L) realitzada per l'INE i l'Idescat. L'objectiu principal d'aquesta estadística és l'obtenció d'estimacions territorials (àmbits del Pla Territorial i comarques) dels indicadors més importants d'equipament TIC a les llars i de l'ús que en fan les persones. A més, proporciona resultats per al conjunt de Catalunya de temes d'actualitat relacionats amb les TIC.

Aquesta estadística té periodicitat anual fins a l'any 2011. A partir d'aquest any l'enquesta té caràcter biennal.

L'àmbit poblacional és el conjunt de persones de 16 anys o més que resideixen en habitatges familiars principals. Abans del 2007, l'àmbit poblacional també considerava les persones de 15 anys.

El període de referència dels resultats de l'enquesta és el moment de realització de les entrevistes, excepte:

  • en l'ús d'ordinador i d'Internet, que és el de tres mesos anteriors al moment de realització de l'enquesta, i
  • en la situació laboral de la persona seleccionada, que és la setmana anterior a l'entrevista.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".