Saltar al contingut principal

Transport i emmagatzematge. Principals resultats. Per branques

Transport i emmagatzematge. 2017 Principals resultats. Per branques CCAE-2009
Transport terrestre; per canonades Transport marítim i vies navegació interiors Transport aeri
Empreses (nombre) 34.753 92 51
Establiments (nombre) 35.521 101 57
Persones ocupades (nombre) 95.836 421 6.378
Ingressos d'explotació 9.121.988 111.853 3.170.503
Volum de negoci 8.267.860 110.378 3.116.512
Treballs realitzats per a l'actiu 4.714 : 4.751
Subvencions a l'explotació 702.522 23 733
Resta d'ingressos d'explotació 146.892 1.452 48.507
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 7.830 162 -9.911
Variació existències productes acabats i en curs 1.234 : -65
Despeses d'explotació 7.803.269 89.441 2.963.433
Consum de mercaderies 57.658 1.790 120
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.083.221 15.214 697.837
Treballs realitzats per altres empreses 2.107.063 22.832 14.749
Despeses de personal 2.243.411 13.287 424.084
Sous i salaris 1.734.473 10.624 346.860
Càrregues socials i altres despeses de personal 508.939 2.663 77.224
Despeses en serveis exteriors 1.825.585 30.239 1.753.928
Dotacions per a amortitzacions 464.545 6.417 55.662
Resta de despeses d'explotació 21.786 -339 17.053
Inversió bruta en actius materials 542.126 3.662 11.490
Inversió bruta en actius intangibles 19.538 80 4.866
Resultat de l'exercici 309.606 11.381 144.209
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Transport i emmagatzematge. 2017 Principals resultats Per branques. CCAE-2009
Emmagatze- matge i activitat afins al transport Activitats postals i de correus Total
Empreses (nombre) 3.711 2.727 41.334
Establiments (nombre) 4.915 3.728 44.322
Persones ocupades (nombre) 48.558 16.567 167.760
Ingressos d'explotació 10.306.557 1.038.818 23.749.718
Volum de negoci 10.077.921 1.017.720 22.590.390
Treballs realitzats per a l'actiu 4.367 59 13.891
Subvencions a l'explotació 22.131 10.687 736.096
Resta d'ingressos d'explotació 202.138 10.352 409.341
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 10.438 -34 8.486
Variació existències productes acabats i en curs -1.246 140 63
Despeses d'explotació 9.023.796 1.079.264 20.959.202
Consum de mercaderies 139.592 4.690 203.851
Consum de primeres matèries i altres proveïments 637.317 24.695 2.458.283
Treballs realitzats per altres empreses 3.931.090 427.304 6.503.039
Despeses de personal 1.923.615 390.764 4.995.161
Sous i salaris 1.510.881 313.911 3.916.749
Càrregues socials i altres despeses de personal 412.734 76.853 1.078.412
Despeses en serveis exteriors 1.760.768 190.562 5.561.082
Dotacions per a amortitzacions 524.956 26.741 1.078.322
Resta de despeses d'explotació 106.458 14.507 159.464
Inversió bruta en actius materials 634.812 21.801 1.213.891
Inversió bruta en actius intangibles 60.752 2.587 87.824
Resultat de l'exercici 1.131.785 -30.128 1.566.853
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/622