Saltar al contingut principal

Transport i emmagatzematge. Principals resultats. Per branques

Transport i emmagatzematge. 2016 Principals resultats. Per branques CCAE-2009
Transport terrestre; per canonades Transport marítim i vies navegació interiors Transport aeri
Empreses (nombre) 34.506 89 37
Establiments (nombre) 34.116 85 46
Persones ocupades (nombre) 91.861 315 5.922
Ingressos d'explotació 9.120.854 85.548 2.970.333
Volum de negoci 8.294.626 83.542 2.925.753
Treballs realitzats per a l'actiu 13.810 : 5.421
Subvencions a l'explotació 670.100 18 1.024
Resta d'ingressos d'explotació 142.318 1.987 38.134
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 9.732 75 -2.159
Variació existències productes acabats i en curs -173 : 370
Despeses d'explotació 7.804.724 71.698 2.879.913
Consum de mercaderies 29.091 309 4.619
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.305.834 11.703 738.726
Treballs realitzats per altres empreses 2.181.716 22.891 10.821
Despeses de personal 2.118.993 8.003 360.842
Sous i salaris 1.627.249 6.200 285.299
Càrregues socials i altres despeses de personal 491.745 1.803 75.544
Despeses en serveis exteriors 1.722.248 23.625 1.698.408
Dotacions per a amortitzacions 431.787 4.694 57.386
Resta de despeses d'explotació 15.055 473 9.110
Inversió bruta en actius materials 561.199 834 12.102
Inversió bruta en actius intangibles 19.404 17 1.388
Resultat de l'exercici 231.779 6.369 83.665
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Nota: L'any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Transport i emmagatzematge. 2016 Principals resultats Per branques. CCAE-2009
Emmagatze- matge i activitat afins al transport Activitats postals i de correus Total
Empreses (nombre) 3.894 1.732 40.258
Establiments (nombre) 4.937 2.471 41.655
Persones ocupades (nombre) 46.074 15.720 159.893
Ingressos d'explotació 10.516.187 1.032.481 23.725.403
Volum de negoci 10.106.199 994.281 22.404.402
Treballs realitzats per a l'actiu -1.100 61 18.193
Subvencions a l'explotació 169.246 28.863 869.251
Resta d'ingressos d'explotació 241.842 9.276 433.557
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 8.677 542 16.867
Variació existències productes acabats i en curs 786 796 1.779
Despeses d'explotació 10.057.566 1.030.912 21.844.813
Consum de mercaderies 289.112 5.486 328.617
Consum de primeres matèries i altres proveïments 669.055 31.918 2.757.235
Treballs realitzats per altres empreses 4.196.958 418.874 6.831.260
Despeses de personal 1.854.793 363.799 4.706.430
Sous i salaris 1.444.903 293.035 3.656.685
Càrregues socials i altres despeses de personal 409.890 70.764 1.049.745
Despeses en serveis exteriors 1.732.768 176.986 5.354.035
Dotacions per a amortitzacions 532.220 26.594 1.052.681
Resta de despeses d'explotació 782.660 7.256 814.554
Inversió bruta en actius materials 485.541 16.843 1.076.519
Inversió bruta en actius intangibles 69.068 4.835 94.712
Resultat de l'exercici 880.073 -3.847 1.198.039
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Nota: L'any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/622