Saltar al contingut principal

Transport i emmagatzematge. Macromagnituds. Per branques

Transport i emmagatzematge. 2017 Macromagnituds. Per branques CCAE-2009
Transport terrestre; per canonades Transport marítim i vies navegació interiors Transport aeri
Valor de la producció 6.253.507 87.435 3.150.777
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.083.221 15.214 697.837
Despeses en serveis exteriors 1.825.585 30.239 1.753.928
Valor afegit brut a preus de mercat 3.344.701 41.982 699.012
Impostos sobre la producció i els productes 41.634 302 2.149
Subvencions a l'explotació 702.522 23 733
Valor afegit brut al cost de factors 4.005.589 41.703 697.596
Despeses de personal 2.243.411 13.287 424.084
Excedent brut d'explotació 1.762.178 28.416 273.512
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Transport i emmagatzematge. 2017 Macromagnituds. Per branques CCAE-2009
Emmagatze- matge i activitat afins al transport Activitats postals i de correus Total
Valor de la producció 6.202.913 595.144 16.289.775
Consum de primeres matèries i altres proveïments 637.317 24.695 2.458.283
Despeses en serveis exteriors 1.760.768 190.562 5.561.082
Valor afegit brut a preus de mercat 3.804.827 379.887 8.270.410
Impostos sobre la producció i els productes 62.383 2.122 108.590
Subvencions a l'explotació 22.131 10.687 736.096
Valor afegit brut al cost de factors 3.764.575 388.453 8.897.915
Despeses de personal 1.923.615 390.764 4.995.161
Excedent brut d'explotació 1.840.961 -2.312 3.902.755
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/623