Saltar al contingut principal

Transport i emmagatzematge. Macromagnituds. Per branques

Transport i emmagatzematge. 2018 Macromagnituds. Per branques CCAE-2009
Transport terrestre; per canonades Transport marítim i vies navegació interiors Transport aeri
Valor de la producció 6.156.778 98.588 3.257.815
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.174.455 21.777 739.794
Despeses en serveis exteriors 1.878.005 32.533 1.768.098
Valor afegit brut a preus de mercat 3.104.318 44.278 749.923
Impostos sobre la producció i els productes 39.075 398 10.569
Subvencions a l'explotació 740.490 61 1.496
Valor afegit brut al cost de factors 3.805.733 43.941 740.850
Despeses de personal 2.361.661 15.269 433.180
Excedent brut d'explotació 1.444.072 28.672 307.669
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Transport i emmagatzematge. 2018 Macromagnituds. Per branques CCAE-2009
Emmagatze- matge i activitat afins al transport Activitats postals i de correus Total
Valor de la producció 6.717.892 635.439 16.866.511
Consum de primeres matèries i altres proveïments 590.956 33.004 2.559.986
Despeses en serveis exteriors 1.925.390 197.504 5.801.529
Valor afegit brut a preus de mercat 4.201.546 404.932 8.504.996
Impostos sobre la producció i els productes 83.802 2.737 136.581
Subvencions a l'explotació 158.081 19.555 919.682
Valor afegit brut al cost de factors 4.275.824 421.750 9.288.098
Despeses de personal 2.002.430 381.422 5.193.964
Excedent brut d'explotació 2.273.394 40.328 4.094.134
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/623