Saltar al contingut principal

Transport i emmagatzematge. Macromagnituds. Per branques

Transport i emmagatzematge. 2016 Macromagnituds. Per branques CCAE-2009
Transport terrestre; per canonades Transport marítim i vies navegació interiors Transport aeri
Valor de la producció 6.238.684 62.295 2.953.075
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.305.834 11.703 738.726
Despeses en serveis exteriors 1.722.248 23.625 1.698.408
Valor afegit brut a preus de mercat 3.210.603 26.967 515.942
Impostos sobre la producció i els productes 35.521 199 1.748
Subvencions a l'explotació 670.100 18 1.024
Valor afegit brut al cost de factors 3.845.181 26.786 515.217
Despeses de personal 2.118.993 8.003 360.842
Excedent brut d'explotació 1.726.188 18.783 154.375
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Nota: L’any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l’Estadística estructural d’empreses; per tant, els resultats de l’any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Transport i emmagatzematge. 2016 Macromagnituds. Per branques CCAE-2009
Emmagatze- matge i activitat afins al transport Activitats postals i de correus Total
Valor de la producció 5.854.449 579.989 15.688.492
Consum de primeres matèries i altres proveïments 669.055 31.918 2.757.235
Despeses en serveis exteriors 1.732.768 176.986 5.354.035
Valor afegit brut a preus de mercat 3.452.626 371.085 7.577.222
Impostos sobre la producció i els productes 51.020 3.096 91.585
Subvencions a l'explotació 169.246 28.863 869.251
Valor afegit brut al cost de factors 3.570.851 396.853 8.354.888
Despeses de personal 1.854.793 363.799 4.706.430
Excedent brut d'explotació 1.716.059 33.054 3.648.459
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Nota: L’any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l’Estadística estructural d’empreses; per tant, els resultats de l’any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/623