Saltar al contingut principal

Efectes comercials impagats. Per entitat financera. Províncies

Efectes comercials impagats. 2015 Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Unitats: Import en milions d'euros.
Font: INE.
Nota: A partir de 2016 aquesta estadística es deixa de fer.
Nombre 348.755 26.924 13.037 13.224 401.940 1.442.111 27,9
Import 351,87 31,18 19,24 18,77 421,07 1.933,40 21,8